Nieuwe sluis Terneuzen draait op zonne-energie

Nieuwe sluis Terneuzen draait op zonne-energie
Nieuwe sluis Terneuzen draait op zonne-energie © Omroep Zeeland
Nieuwe Sluis Terneuzen draait op zonne-energie
Met de grote aantallen zonnepanelen naast de nieuwe sluis geeft de aannemer gehoor aan de eis dat het complex energie-neutraal moet functioneren. Er komt wel een aansluiting op het gewone elektriciteitsnet, als de sluis zelf de stroom niet nodig heeft, wordt die aan het net geleverd. Voor calamiteiten zal er een noodstroomgenerator komen.

Bagger

De details van de sluis werden vrijdagochtend tijdens een perspresentatie bekend gemaakt. Zo verwacht de aannemerscombinatie 300.000 kuub beton en 95.000 ton staal nodig te hebben. En een veelvoud daarvan - 9,5 miljoen kuub, bagger en grond uit de bouwput en de sluiseilanden - moet worden afgevoerd, grotendeels naar locaties in de Noordzee.
De twee Vlaamse aannemers en de Nederlandse aannemer (BAM) die in de Sassevaart samenwerken verwachten 1200 manjaren werk in de bouw te steken. De bouw duurt in totaal 60 maanden. Op het hoogtepunt, in de periode 2019/2020, zullen 400 tot 500 mensen tegelijk bij de bouwput aan de de slag zijn.

Weinig overlast

De bouwmethode zal volgens directeur Jansen weinig overlast voor de inwoners van de Terneuzense binnenstad betekenen. Alleen de delen van de sluis waarin de deuren en de bruggen bewegen, ook wel 'hoofden' genoemd, krijgen ieder een eigen diepe bouwput. Die komen droog te staan en daarvoor wordt grondwater weggepompt.
De circa 400 meter lange betonnen bak ertussen, de eigenlijke sluiskolk, wordt niet drooggelegd. Het beton daarvoor wordt onder water aangebracht.

Geen zorgen over verzakkingen

De aannemer verwacht dat hiermee de hoeveelheid grondwater die weggepompt moet worden beperkt blijft. Omwonenden hoeven zich dan ook geen zorgen te maken over verzakkingen. Bij de sluisbouw in de jaren zestig had de binnenstad van Terneuzen nog veel te lijden van de diepe bouwputten.
Ook het aanbrengen van de tijdelijke, diepe damwanden rond de twee sluishoofden mag niet tot schade in de omgeving leiden, zegt Jansen. Het worden namelijk geen stalen wanden die de grond in worden geslagen, maar betonnen wanden waarvoor eerst sleuven worden gegraven.
Eric Marteijn over de bouw van de nieuwe sluis
Locatie van nieuwe sluis Terneuzen
Locatie van nieuwe sluis Terneuzen © Omroep Zeeland

Wegverkeer

De opdrachtgevers (de Vlaamse overheid en Rijkswaterstaat namens Nederland) hebben ook van de aannemer geëist dat het wegverkeer over de sluizen zoveel mogelijk door kan rijden. Volgens Jansen zal de komende vijf jaar alleen in een beperkt aantal weekeinden en nachten het sluizencomplex voor het wegverkeer afgesloten zijn.
Er komt op het eiland tussen de huidige Middensluis en de Westsluis wel gedurende een paar jaar een soort bypass. De huidige weg wordt zoveel mogelijk naar het westen verlegd, zodat de bouwwerf voor de aannemer groter wordt.
Daarnaast blijft de Middensluis ook langer in bedrijf voor de scheepvaart, zodat het capaciteitsverlies, waar vooral de binnenvaartschippers zich zorgen over maakte, tot een minimum beperkt blijft. De sluiting van de sluis die dateert uit 1910, staat nu gepland voor medio 2021. De latere sluitingsdatum wordt mogelijk gemaakt doordat er een tijdelijk doorvaartkanaal wordt gegraven.

Lees ook: