Waterdunen toonaangevend in nieuwe Deltaplan

Waterdunen toonaangevend in nieuwe Deltaplan
Waterdunen toonaangevend in nieuwe Deltaplan © Omroep Zeeland
Het Nieuwe Deltaplan is vandaag tijdens Prinsjesdag gepresenteerd om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.
Waterdunen speelt een prominente rol in het nieuwe Deltaplan.
In het rapport staat dat Nederland zich moet wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat betekent een stijgende zeespiegel, maar ook steeds meer wateroverlast achter de dijken door heftige regenbuien. "Je kan discussiëren over de oorzaak van de klimaatverandering, maar dat die er is, is onomstotelijk", stelt Ben de Reu, de Zeeuwse gedeputeerde voor waterveiligheid.

Trots

Gedeputeerde De Reu is trots dat Waterdunen een prominente plek heeft gekregen in het nieuwe Deltaplan van Delta-commissaris Wim Kuijken. Waterdunen is een combinatie van waterveiligheid, kustversterking, maar ook van natuur en toerisme dat de regio economische kansen biedt. "We mogen als Zeeuwen onszelf een schouderklopje geven dat we dit project na zoveel jaren voorbereiding hebben kunnen realiseren."
Zeeland heeft de meeste binnendijken van heel West-Europa
Binnendijken
Door een stijging van de zeespiegel en de groeiende hoeveelheid regen, worden ook de zogenoemde binnendijken belangrijker, staat in het nieuwe Deltaplan. Dat zijn de dijken tussen de polders in het Zeeuwse landschap. Zeeland heeft bijzonder veel van die binnendijken; maar liefst 1500 kilometer in totaal. "Van hier tot aan Spanje, zeg ik wel eens", grapt De Reu. Daarmee is Zeeland de regio met de meeste binnendijken van Noord-West-Europa.
Volgens de gedeputeerde zijn de binnendijken van cruciaal belang bij de klimaatverandering. "In het theoretische geval dat er toch een dijkdoorbraak is, vormen de binnendijken áchter de zeedijken een tweede ring. Bovendien kunnen mensen over die binnendijken wegkomen naar hoger geleden gebieden."
Volgens de gedeputeerde maakt het waterschap Scheldestromen de komende jaren een plan om de binnendijken op orde te maken. In 2050 moeten de binnendijken dan op sterkte zijn. Het geld voor die versterkingen moet van Scheldestromen zelf komen.