Beregeningsverbod Zeeland door droogte

MIDDELBURG - De Zeeuwse waterschappen hebben dit besloten vanwege de aanhoudende droogte van de laatste weken. Door die droogte is het peil in sloten en waterlopen verlaagd.
Gezien de droogte die nog wordt verwacht willen de waterschappen verdere daling voorkomen door het verbod. Luister naar Jacob Mol van de Zeeuwse waterschappen.
Uitzondering Met uitzondering van de volgende gebieden met wateraanvoer: – De Reigersbergsche Polder – De Eerste Bathpolder – Het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal – Tholen en Sint Philipsland
De volgende gebieden zijn (vooralsnog) uitgezonderd: – Afwateringsgebied Westelijke Rijkswaterleiding – De Otheense kreek – Afwateringsgebied Campen (de Stoppeldijkpolder, Ser Pauluspolder, Oost-Vogelschorpolder, Hoofd- en Molenpolder, Stoofpolder en de Dullaertpolder)