'Vervoersarmoede' het grootst onder Zeeuwse mbo-scholieren

Voor mbo-scholieren zijn busverbindingen noodzakelijk
Voor mbo-scholieren zijn busverbindingen noodzakelijk © Omroep Zeeland

Negatief effect

Mbo-studenten lijden het meest aan verkeersarmoede. Bijna de helft van deze scholieren kan hun school of stageplek alleen met grote moeite, extra veel reistijd of taxidiensten van hun ouders bereiken. Het probleem is in Zeeuws-Vlaanderen nog groter dan in de rest van Zeeland.
De oplossing: op de fiets stappen. In een bijeenkomst van experts op het terrein van openbaar vervoer noemden de Zeeuwse deelnemers dit 'de typisch Zeeuwse mentaliteit: niet zeuren maar er het beste van maken'.
De vervoersproblemen hebben volgens de onderzoekers ook een negatief effect op de schoolkeuze: wanneer een school in de praktijk lastig is te bereiken, zullen leerlingen minder vaak voor zo'n school kiezen. Zo hebben Zeeuwse leerlingen een achterstand op hun leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland.

Winkelen & ziekenhuisbezoek

Het ZB Planbureau heeft ook berekend dat 7.500 Zeeuwse vrouwen van 60 jaar en ouder vaak niet op de plek kunnen komen waar ze willen zijn. Het meest wordt dan een winkelcentrum als reisbestemming genoemd of het ziekenhuis. Ook hier zijn de problemen het grootst in Zeeuws-Vlaanderen.
Het overgrote deel van de dames noemt het gebrekkige openbaar vervoer als grootste struikelblok. 35 procent heeft geen rijbewijs of auto en in 20 procent van de gevallen hebben de dames geen hulp van anderen om ergens te komen.
Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is dat de plaatselijke overheid initiatieven moet steunen van buurten of dorpen die zelf iets op het gebied van vervoer willen gaan opzetten. Een andere tip aan overheden is om voorzieningen zoveel mogelijk op één plek te concentreren.
Platform31 is een kennisorganisatie van mensen die zich beroepsmatig bezighouden met stads- en plattelandsproblemen. Het Zeeuwse deel van de rapportage over openbaar vervoer is aangeleverd door het ZB Planbureau in Middelburg.