Havenplan Breskens: gaat het dan toch nog gebeuren?

Havenplan Breskens: gaat het dan toch nog gebeuren?
Havenplan Breskens: gaat het dan toch nog gebeuren? © Arcas Architecten
Een impressie van de toekomstige haven van Breskens
Een impressie van de toekomstige haven van Breskens © Arcas Architecten

Appartementen, horeca en viscentrum

Het Masterplan Havengebied Breskens stamt inmiddels uit mei 2015 en heeft grote gevolgen voor het gebied. Zo komt er een zogenoemde visserij-experience met een kotter op het dak, een nieuwe vismijn en een zeezeilcentrum. De jachthaven verhuist voor een deel naar de vissershaven en wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen. Ook komen er maximaal 460 appartementen en 2500 vierkante meter horeca.
<p>Tot 4 oktober ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Sluis en is het <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-VO01/t_NL.IMRO.1714.jachthavenBreskens-VO01.html">online</a> te raadplegen. Het gaat om een conceptversie die geen deel uitmaakt van de officiële procedure. Inwoners en belangstellenden mogen reageren op het plan en die reacties neemt de gemeente mee in de volgende stap: het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Over die ontwerpversie kunnen burgers vervolgens een zogenoemde zienswijze indienen en daarna beslist de gemeenteraad. Tegen het definitieve bestemmingsplan kan dan weer beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Pas als de Raad van State die beroepen van tafel veegt, kan het bouwen beginnen.</p>

Vlaamse koper

Vorig jaar oordeelde de Raad van State dat de financiële onderbouwing nog te risicovol was. De gemeente heeft daar nu onderzoek naar laten doen. Volgens dat onderzoek neemt de aantrekkingskracht van Breskens 'onmiskenbaar toe' en wordt waterrecreatie met het aantrekken van de economie steeds populairder. Ook zijn volgens de gemeente veel Vlamingen geïnteresseerd in de appartementen.
De bouwfasen van het havenplan
De bouwfasen van het havenplan © Gemeente Sluis

Planning

De gemeente Sluis hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de bouw. Op bovenstaande afbeelding zijn de verschillende fasen te zien. De bouw van het nieuwe viscentrum, met daarin de vismijn en visserij-experience, moet in 2018 starten. De appartementencomplexen op de Middenhavendam staan pas op de planning van 2021 tot 2027.
Verslaggever Anoek de Gardeijn over het plan:
Haven Breskens concept

Lees ook: