Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart

Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart
Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart © Omroep Zeeland
Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart
De bemonstering wordt samen met de stichting Zeeschelp en beroepsvisser Peter Kooistra uitgevoerd. Ze gebruiken twee bootjes met een sleepnet ertussen. Het net wordt regelmatig opgehaald en de vis wordt geteld op aantal en soort. Ook bij slecht weer wordt er gevaren, alleen bij onweer kan het niet doorgaan.

Vismigratie

Er worden in totaal acht trajecten bevaren richting Veere en richting Middelburg. De tellingen zijn voor het waterschap van belang om de vismigratie in de gaten te houden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van vispassages. Volgende week wordt de visstand bemonsterd tussen Cadzand en Nol 7 in West-Zeeuws-Vlaanderen. Die tellingen zijn overdag.
Waterschap bemonstert op het Kanaal door Walcheren om de visstand in kaart te brengen
Waterschap bemonstert op het Kanaal door Walcheren om de visstand in kaart te brengen © Omroep Zeeland
ITEM Waterschap visstandbemonstering