'Doorbreek het taboe: praat over je levenseinde'

'Doorbreek het taboe: praat over je levenseinde'
'Doorbreek het taboe: praat over je levenseinde' © Omroep Zeeland
'Doorbreek het taboe: praat over je levenseinde'
Praat erover, is de boodschap van Patricia van Marion. Zij is netwerkcoördinator palliatieve zorg bij Zeeuwse Zorgschakels en spreekt namens de acht hospices in Zeeland. "Het is een taboe om over je laatste levensfase te praten. Dat is logisch, want je houdt je vast aan het leven. En als je ziek bent aan je behandeling. Maar het is wel belangrijk om er op tijd over na te denken. Juist als je niet ziek bent of nog jong bent. Zeker om later onnodige stress te voorkomen."

Oproep

Van Marion doet haar oproep omdat ze regelmatig verhalen hoort van terminaal zieke mensen die naar een hospice in Zeeland worden gebracht en enkele uren later overlijden. Bijvoorbeeld omdat ze ontslagen worden uit een ziekenhuis en thuis niet terecht kunnen. "Die situaties willen we voorkomen. Juist door er op tijd over na te denken hoe je je laatste levensfase wil doorbrengen. Is er thuis dan voldoende hulp? Of misschien bij ons in het hospice. Praat erover met elkaar en je naasten."
Eenzelfde dringende oproep doet Van Marion richting huisartsen in Zeeland. "Ook zij kunnen daarin sturen. Mocht de situatie uitzichtloos zijn, praat dan ook hier over. Huisartsen zijn er vaak vanaf het begin bij. Maak het tijdig bespreekbaar."

Familie ver weg

Een hospice is een huis of instelling waar mensen met een terminale ziekte hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen als dat thuis niet meer lukt. Bijvoorbeeld omdat de familie ver weg woont of een partner ontbreekt. In een hospice werken vrijwilligers die de laatste tijd zo aangenaam mogelijk proberen te maken voor de gasten en hun familie. De medische zorg wordt verleend door medewerkers van een zorginstelling.
<p>In Zeeland zijn er acht hospices of afdelingen van verpleeghuizen die toegerust zijn om mensen in hun laatste dagen te verzorgen. Het gaat om:</p><p>- Hospice Het Clarahofje in Goes<br>- Palliatieve unit de Meander in Hulst<br>- Palliatieve unit Ter Reede in Vlissingen<br>- Palliatieve unit Ter Valcke in Goes <br>- Sint Jans Hospice de Casembroot Middelburg<br>- Hospice Kaaskenshuis Zierikzee<br>- Palliatieve unit De Stelle Oostburg<br>- Hospice Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen </p>
De bezetting van de bedden bij de acht hospices en palliatieve units in Zeeland is de afgelopen jaren gelijk gebleven.
Grafiek bezetting bedden hospices
Van Marion ziet qua bezetting van de bedden een groot verschil tussen stedelijk gebied in Zeeland en plattelandskernen. "In de stad zie ik de toename van het aantal gasten het duidelijkst." Daar is in sommige jaren ook 80 of 90 procent van de bedden bezet. Op het platteland zorgen mensen langer voor elkaar, zodat de mensen thuis kunnen sterven. "Vaak is er hulp in die laatste dagen van kennissen en vrienden. De kerk speelt daar een veel grotere rol nog dan in de stad."

Tekort

Van Marion verwacht niet dat de komende jaren de hospices hoeven uit te breiden. "Maar ik vind het lastig in te schatten. Je hebt in Zeeland te maken met vergrijzing, dus steeds meer ouderen. Die willen natuurlijk waardig kunnen sterven. Mocht het thuis niet kunnen of lukken, dan zijn de hospices er." Ze doet een oproep voor vrijwilligers. "Zeeland breed is er een vrijwilligerstekort. Dus dat is zeker een aandachtspunt."

Lees ook: