Parijs op z'n Zeeuws: Eindelijk neemt overheid klimaat serieus

© J. Baas (foto: Omroep Zeeland / J. Baas

'Parijs op z'n Zeeuws'

De komende maanden steken de Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen de koppen bij elkaar om te kijken wat onze provincie kan doen. Daarbij willen ze vooral kijken waar de kansen voor Zeeland liggen en hoe maatregelen een impuls kunnen geven aan de Zeeuwse economie. Dat doen ze allemaal onder het motto 'Parijs op z'n Zeeuws'.
Dat willen ze doen met Zeeuwse nuchterheid, zo staat er in de uitnodiging voor de startbijeenkomst voor de Zeeuwse Energiedialoog: 'Want de overgang op nieuwe vormen van energie trek je niet zomaar uit de klei. Samenwerken is daarom noodzakelijk.' Tijdens de bijeenkomst, morgen in De Stenge in Heinkenszand, wordt daarmee een begin gemaakt.
© Omroep Zeeland

Energie-neutraal

Het doel van de Zeeuwse Energiedialoog is dat er begin 2018 afspraken liggen hoe Zeeland in 2050 energie-neutraal kan zijn. Daarbij doen de overheden ook een nadrukkelijk beroep op de Zeeuwen zelf. Gedeputeerde Ben de Reu is de gastheer van de bijeenkomst: "Niet alleen de overheid moet in actie komen, ook bedrijven en burgers zijn aan zet."
Volgens hem is het belangrijk nu maatregelen te nemen. "Voorkomen is beter dan genezen. Als je achteraf maatregelen moet nemen om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen ben je minstens drie keer zo duur uit."

Wortel en stok

Om burgers en bedrijven te stimuleren zegt hij dat beleid nodig is waarbij wortel en stok nodig zijn. "De wortel staat voor de beloning die je aan mensen geeft als ze in actie komen, bijvoorbeeld subsidie. De stok staat voor maatregelen die je neemt tegen mensen die niets doen."