Lonink: scheepsstrandingen hadden voorkomen kunnen worden

Lonink: scheepsstrandingen hadden voorkomen kunnen worden
Lonink: scheepsstrandingen hadden voorkomen kunnen worden © Han Hollestelle
Lonink uit kritiek op toezicht Westerschelde
Volgens Lonink ontbreekt het bij de toezichthouders op de Westerschelde, zoals Rijkswaterstaat en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), aan genoeg nautische kennis en aan voldoende mensen om de veiligheid in de gaten gehouden. Dat zei hij vanmorgen tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio in Kapelle.
Lonink wil nu met de betrokken partijen om de tafel om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. De haven van Antwerpen heeft al aangegeven dat ook te willen. Ook Rijkswaterstaat en GNA staan open voor zo'n overleg.

Keuringen

Lonink plaatst ook ernstige vraagtekens bij de keuringen die in Antwerpen gebeuren voor een schip weer terug de Westerschelde op mag. "Soms geeft de wens van de reder om snel uit te varen de doorslag, terwijl de stuurinstallatie van het schip niet goed is." Lonink heeft signalen ontvangen dat dat tenminste een keer is gebeurd.
"De kritiek van burgemeester Lonink gaat ons aan het hart", schrijft Rijkswaterstaat in een schriftelijke reactie. "Als er specifieke knelpunten op het nautisch werkveld van Rijkswaterstaat wordt ervaren door de veiligheidsregio, dan gaan we graag hierover in gesprek."
<h2>Schriftelijke reactie Rijkswaterstaat</h2><p>Rijkswaterstaat en Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) zijn in contact om met burgemeester Lonink om te bespreken waar verbeterpunten liggen. De kritiek van burgemeester Lonink gaat ons aan het hart. </p><p>Rijkswaterstaat is als beheerder van de rijkswateren verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de rijkswateren. Naast het verkeersmanagement, verkeersbegeleiding en het monitoren van de scheepvaartongevallen werkt Rijkswaterstaat samen met vele partijen in het nautisch werkveld. Als er specifieke knelpunten op het nautisch werkveld van Rijkswaterstaat wordt ervaren door de veiligheidsregio, dan gaan we graag hierover in gesprek. </p><p>Beide incidenten in het Nauw van Bath zijn vervelend voor alle betrokken partijen en de toedracht wordt onderzocht. Er kunnen meerdere factoren meespelen dan de inrichting (of ligging) van de vaarweg, ook de schipper zelf is als bestuurder medeverantwoordelijk voor de veiligheid op de vaarweg. </p>

Lees ook: