Reconstructie: aanvaring in Nauw van Bath in beeld

Reconstructie: aanvaring in Nauw van Bath in beeld
Reconstructie: aanvaring in Nauw van Bath in beeld © VesselFinder

Reconstructie van aanvaring Seatrout en Usolie

De Seatrout en de Usolie kwamen allebei uit de haven van Antwerpen toen ze in het Nauw van Bath met elkaar in aanvaring kwamen. Afgaand op de reconstructievideo was de Seatrout de Usolie aan het inhalen toen het fout ging.

Onbekend derde schip

Op het moment dat de Seatrout de Usolie passeerde, kwam volgens het havenbedrijf Antwerpen een nog onbekend derde schip uit de tegenovergestelde richting, waardoor de Seatrout moest uitwijken en te dichtbij de Usolie kwam. Door de aanzuigende werking van de twee schepen was daarna een aanvaring niet meer te voorkomen.
De video van de radarbeelden is geplaatst op het YouTube-kanaal van het schepenvolgsysteem VesselFinder. In de animatie zijn alleen de twee schepen te zien die fysiek met elkaar in aanvaring zijn gekomen. Het derde schip, waarvoor moest worden uitgeweken, is niet te zien in deze animatie.

Moeilijk bevaarbare 'flessenhals'

Volgens het Antwerpse havenbedrijf komt deze manoeuvre, waarbij drie schepen elkaar in het Nauw van Bath passeren, vaker voor. Hoewel de bocht in de vaargeul wordt gezien als een voor zwaar beladen zeeschepen moeilijk bevaarbare 'flessenhals', gelden er geen beperkingen voor het aantal schepen dat daar tegelijkertijd door mag varen. De nautische dienst of een loods aan boord maakt telkens de afweging of het wel of niet kan.
Seatrout vast in Nauw van Bath
Seatrout vast in Nauw van Bath © Jan Hollestelle
Na de aanvaring kon de Usolie op eigen kracht doorvaren. Wel werd het schip teruggebracht naar de haven van voor inspectie. De Seatrout strandde op een zandplaat. Vanwege het tij kon het pas tien uur later door slepers worden vlotgetrokken. De olietanker is daarna naar Vlissingen-Oost gesleept.

'Aanvaring te voorkomen'

De aanvaring zou volgens de voorzitter van de veiligheidsregio Jan Lonink te voorkomen zijn geweest als de toezichthouders op de Westerschelde, zoals Rijkswaterstaat en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), genoeg nautische kennis en voldoende bezetting zouden hebben om de veiligheid in de gaten gehouden. Dat zei hij gisteren tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
Het vlottrekken van de Seatrout bij Bath door sleepboten
Het vlottrekken van de Seatrout bij Bath door sleepboten © Rijkswaterstaat
Lonink wil nu met de betrokken partijen om de tafel om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. De haven van Antwerpen heeft al aangegeven dat ook te willen. Ook Rijkswaterstaat en GNA staan open voor zo'n overleg.

Onderzoek

De Belgische scheepvaartinspectie onderzoekt de aanvaring. Hoewel het ongeluk gebeurde op Nederlands grondgebied, heeft de Belgische staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer de Federale Instantie voor het Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) gevraagd het onderzoek in te stellen, omdat de veiligheid in het in het Nauw van Bath grote invloed heeft op de aan- en afvoer van de haven van Antwerpen.

Lees ook: