Minder strafzaken in Middelburg

Rechter in de rechtbank (archief)
Rechter in de rechtbank (archief) © OZ
In totaal waren er in 2012 4276 strafzaken in Middelburg. In 2016 waren dat er 3888. De afname zit vooral in zogenoemde Enkelvoudige kamer zittingen. Dat zijn zittingen met één rechter zoals een politierechter of een kinderrechter.
Die daling heeft waarschijnlijk te maken met de komst van ZSM. Dat is een procedure waarbij het Openbaar Ministerie bij kleine en makkelijk te bewijzen strafbare feiten de verdachte een strafvoorstel doet. Als de verdachte daarmee akkoord gaat, komt de zaak niet meer voor de rechter. Kleine vergrijpen die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld diefstal of vernieling.

Grote zaken

Het aantal grotere strafzaken dat door meerdere rechters worden behandeld schommelt erg van jaar tot jaar. In 2012 waren er 269 Meervoudige kamer-zaken. In 2014 waren dat er 201 en in 2016 297. Strafbare feiten die hiervoor in aanmerking komen zijn onder meer moord, verkrachting en drugshandel. Ook zware verkeersongevallen en veelplegers komen voor de Meervoudige kamer.