Lot Zeeuwse Lagune ligt in handen provincie

Lot Zeeuwse Lagune ligt in handen provincie
Lot Zeeuwse Lagune ligt in handen provincie © OZ
Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie)
Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie) © Omroep Zeeland
Als de gemeenteraad van Noord-Beveland het plan wegstemt, dan hebben raadsleden het laatste woord. Maar als Noord-Beveland groen licht geeft, dan moet de provincie er ook nog mee instemmen. Verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht zegt in een reactie op de plannen van Doeleman dat ook de provincie het plan nog kan tegenhouden.

Provincie toetst

"Als Noord-Beveland het plan goedkeurt, dan moet de gemeente het plan doorsturen naar de provincie", zegt Schönknecht. "Wij kijken dan of het in de omgeving past en of de zichtlijnen niet te veel worden aangetast. In het uiterste geval kan het plan ook nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan Provinciale Staten."

Lees ook:

Al meer dan vijftien jaar werkt ondernemer Marco Doeleman aan plannen voor een hotel aan de Veerse Dam. De gemeente Noord-Beveland heeft met hem afgesproken dat hij daar - aan de kant van Kamperland - een project mag ontwikkelen. Doeleman komt in de loop der jaren met verschillende plannen, maar die halen het steeds niet.

Veel kritiek

In november 2016 stelt hij voor een schiereiland van ongeveer 3,5 hectare in het Veerse Meer aan te leggen. Tegen dat plan komt veel protest en opnieuw haalt zijn plan het niet. Doeleman zegt nu geluisterd te hebben naar alle kritiek en heeft zijn project fors aangepast.
In plaats van één schiereiland, wil hij nu vier kleine eilandjes aanleggen in het Veerse Meer, die samen de helft kleiner zijn dan het eerste plan. Op die eilandjes komen een 14 meter hoog hotel met 95 appartementen, een restaurant en negen vakantiewoningen. Onder het hotel komt een parkeergarage die plaatst biedt aan 189 auto's. Het hotel en het restaurant worden in een groene wal gebouwd, zodat de gebouwen grotendeels uit het zicht blijven.
Zeeuwse Lagune vanuit de lucht (animatie)
Zeeuwse Lagune vanuit de lucht (animatie) © Omroep Zeeland
De gemeente Noord-Beveland heeft in 2014 voorwaarden vastgesteld waar de plannen voor de Zeeuwse Lagune aan moeten voldoen. Bij het opstellen van die voorwaarden is met verschillende overheden en milieuorganisaties gesproken. Doeleman zegt dat zijn vorige plan al voldeed aan die voorwaarden. En nu hij zijn plan fors heeft aangepast is hij van mening dat hij nu ruimschoots voldoet aan de afspraken.

Snel duidelijkheid

Doeleman wil snel duidelijkheid over de toekomst van de Zeeuwse Lagune. De Zeeuwse overheden hebben in de kustvisie vastgesteld dat er niet zomaar meer mag worden gebouwd langs de kust. Die kustvisie is een onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie die in februari 2018 van kracht wordt. De tijd begint dus te dringen.
De gemeenteraad van Noord-Beveland beslist op 4 oktober of Marco Doeleman verder mag gaan met zijn plannen. Ook nu is er veel protest tegen de kleinere variant van de Zeeuwse Lagune. Actievoerders hebben aangekondigd een menselijk lint te vormen om het gemeentehuis van Noord-Beveland op de avond van de raadsvergadering.

Lees ook:

Zijaanzicht van het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie)
Zijaanzicht van het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie) © Omroep Zeeland
Na het besluit van de gemeenteraad van Noord-Beveland, moet ook de provincie nog goedkeuring geven. Die kijkt ook nog een keer of het plan past binnen de afspraken die zijn gemaakt over de omgeving en de zichtlijnen. Doeleman zelf heeft zijn plan al laten toetsen door een extern onderzoeksbureau. Dat bureau stelt dat de zichtlijnen niet of nauwelijks worden aangetast. Ook is het plan volgens het bureau prima inpasbaar in de omgeving. Ook zouden de natuur en de vogels in de omgeving geen last hebben van de Zeeuwse Lagune.

Afspraken

Het finale besluit over de Zeeuwse Lagune valt dus binnenkort. Doeleman, die dus al vijftien jaar bezig is met zijn plannen, rekent erop dat de gemeente Noord-Beveland zich aan de afspraken uit het verleden houdt.
Animatie van hoe de Zeeuwse Lagune eruit gaat zien als je over de N57 bij het Veerse Meer rijdt
Animatie van hoe de Zeeuwse Lagune eruit gaat zien als je over de N57 bij het Veerse Meer rijdt © Omroep Zeeland