College Noord-Beveland lijnrecht tegenover initiatiefnemer Zeeuwse Lagune

De vier eilandjes die bij de Veerse Dam zouden moeten komen
De vier eilandjes die bij de Veerse Dam zouden moeten komen © Zeeuwse Lagune
Het college vindt dat het aan de raad is om uiteindelijk een beslissing te nemen over het wel of niet instemmen met de aanleg van de Zeeuwse Lagune. Daarom heeft het college op een rij gezet waarom de raad vóór de plannen zou kunnen stemmen, maar ook een lijst met alle nadelen van het recreatiepark aan de Veerse Dam. Volgens verantwoordelijk wethouder Piet de Putter is het voorstel "volstrekt objectief".
Ook wordt verwezen naar het locatieonderzoek dat is uitgevoerd. In juni oordeelde de raad dat er moest worden gekeken naar alternatieve locaties voor de Zeeuwse Lagune. Nog voordat het onderzoeksrapport was gepresenteerd, diende ondernemer Marco Doeleman een nieuw plan in om opnieuw aan de Veerse Dam vier kleine eilandjes aan te leggen.

Wel of niet?

In het raadsvoorstel staat dat er genoeg aanknopingspunten zijn om van het bestemmingsplan af te wijken en daarmee de aanleg van de Zeeuwse Lagune te laten doorgaan. Volgens het college zijn er ook een hoop bezwaren te noemen. Bijvoorbeeld dat de aanleg een "significant effect" heeft op het landschap.
Het college stelt verder dat uit het locatieonderzoek blijkt dat er alternatieve locaties zijn voor de Zeeuwse Lagune, waarbij de omgeving minder wordt aangetast. In het locatieonderzoek worden De Banjaard, de Havenweg en de St. Felixweg in Kamperland, de Werkhaven van Kats en de Helleweg in Noordwelle genoemd. Het college doet geen voorstel voor één van deze locaties.

'Onvolledig geïnformeerd'

Ondernemer Marco Doeleman is teleurgesteld. "We zagen dit incomplete voorstel na vijftien jaar intensief overleg en gemaakte afspraken niet aankomen", reageert hij. Doeleman wil niet inhoudelijk reageren, maar zegt wel dat "de gemeenteraad onjuist en onvolledig is geïnformeerd" door het college.

Lees ook: