Wat gebeurt er als nu de dijken doorbreken?

Wat gebeurt er als nu de dijken doorbreken?
Wat gebeurt er als nu de dijken doorbreken? © Omroep Zeeland
Welk domino-effect ontstaat er als er een dijk doorbreekt?

Zes meter onder water

Als de dijk doorbreekt in de gemeente Reimerswaal komen sommige stukken van de gemeente maximaal zes meter onder water te staan. Dat zorgt er voor dat de A58 niet meer te gebruiken is als vluchtweg, maar ook dat de elektriciteitsvoorziening voor de rest van de Bevelanden en Walcheren in gevaar komt.
Uitval van elektriciteit, er is geen internet meer, telecommunicatie valt uit dus je kan niet meer bellen.
Marcel Matthijsse, Veiligheidsregio Zeeland
Onderzocht wordt of de A58 aangepast moet worden. Als de snelweg onder water komt te staan is het niet zeker dat de weg daarna nog te gebruiken is. Het kan zijn dat door het eb en vloed de weg te veel beschadigd raakt. Er wordt dus gekeken of de A58 aangepast moet worden zodat de weg wél een overstroming aankan. Dat kan door een andere ondergrond of een andere bovenlaag.
'Hoe kunnen we zorgen dat de A58 niet wegdrijft?'
Marcel Matthijsse van de veiligheidsregio Zeeland begeleidt het onderzoek dat de komende twee jaar in heel Zeeland gehouden wordt. Een dijkdoorbraak kan verstrekkende gevolgen hebben: "Uitval van elektriciteit, er is geen internet meer, telecommunicatie valt uit dus je kan niet meer bellen, maar het gaat ook over de bereikbaarheid van gebouwen, de elektriciteitsvoorziening van verzorgingstehuizen, van ziekenhuizen, dat soort zaken allemaal", aldus Matthijsse.

Drinkwatervoorziening

Een dijkdoorbraak kan ook gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening in Midden-Zeeland. Om te zien welke kettingreactie er optreedt bij een dijkdoorbraak worden de verbanden tussen verschillende sectoren in een schema gezet.
Verbanden tussen verschillende sectoren tijdens een overstroming
Verbanden tussen verschillende sectoren tijdens een overstroming © Omroep Zeeland
Een mogelijke evacuatie wordt ook meegenomen in het onderzoek. De vragen wie er dan geëvacueerd moet worden en wanneer je dat moet doen moeten een antwoord krijgen. Marcel Matthijsse van de veiligheidsregio legt uit: "Zeeland is te evacueren, maar dan moet je wel tijdig beginnen". Als de dijk al is doorgebroken is het volgens hem te laat om daar nog aan te beginnen.

Geen zorgen

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders zich geen zorgen maakt over een overstroming terwijl meer dan 65 procent van het Nederlandse landoppervlak kan overstromen. Dit onderzoek moet er voor zorgen dat Zeeland beter is voorbereid op de gevolgen van een overstroming. Met de klimaatverandering in het achterhoofd moeten gemeenten de komende jaren hier sowieso tijd in gaan steken.
Het onderzoek wordt gedaan omdat er sowieso regelmatig naar de dijkveiligheid in Zeeland wordt gekeken en dat gebeurt steeds specifieker. Vroeger keek men alleen naar de sterkte van de dijk, daarna werd er gekeken naar wat er achter de dijk lag en nu kijkt dit onderzoek naar specifieke knelpunten. Ook moeten alle gemeenten de komende twee jaar een stresstest doen rond klimaatveranderingen. Daar kan dit onderzoek ook voor worden gebruikt.
<h2>Samenwerking</h2><p>Bij het onderzoek werken veel verschillende partijen samen die elk ook met hun eigen onderzoek bezig zijn. De krachten worden zo gebundeld.</p><p>De HZ voert in samenwerking met Deltares en verschillende overheden onderzoek uit naar de vitale infrastructuur in Reimerswaal in het kader van het onderzoek <em>RAAK Publiek onderzoek Vitale Infrastructuur in de Veerkrachtige Delta</em>. Zij hebben ook alle experts samengebracht.</p><p>Voor de provincie Zeeland is het onderzoek naar vitale infrastructuur in Reimerswaal een pilot studie in het kader van het <em>Interreg North Sea Region project FRAMES</em>. De onderzoeksmethode van Reimerswaal wordt de komende twee jaar door de veiligheidsregio in heel Zeeland toegepast.</p>