Zeeuwse Lagune stelt Noord-Beveland aansprakelijk voor schade

Zeeuwse Lagune stelt Noord-Beveland aansprakelijk voor schade
Zeeuwse Lagune stelt Noord-Beveland aansprakelijk voor schade © OZ
Via een advocaat schrijft hij in een aangetekende brief zich genoodzaakt te zien de gemeente in gebreke te stellen en aansprakelijk te houden voor de schade.
Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie)
Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie) © OZ
Gisteren stuurde het dagelijks gemeentebestuur een voorstel aan de gemeenteraad met daarin een toelichting op het project van de Zeeuwse Lagune. Daarin stonden meer argumenten tegen dan vóór het plan om op vier nieuw aan te leggen eilandjes een hotel, een restaurant en negen vakantiewoningen te bouwen.

Onjuiste informatie

Volgens de advocaat van Doeleman deugt het raadsvoorstel niet en doet het geen recht aan hoe het plan voor de Zeeuwse Lagune tot stand is gekomen. De advocaat stelt dat het gemeentebestuur onjuiste informatie en een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken geeft. In een brief aan alle raadsleden van Noord-Beveland probeert de advocaat dat recht te zetten.
Zeeuwse Lagune vanuit de lucht (animatie)
Zeeuwse Lagune vanuit de lucht (animatie) © OZ
In die brief staat onder meer dat de Zeeuwse Lagune vindt dat de gemeente Noord-Beveland zijn verplichtingen niet nakomt: 'Als we kijken naar hoe het voorstel aan de raad is voorgelegd, dan constateren wij - en daar komt de ontgoocheling - dat hier niet eens sprake is van een neutraal voorstel, maar dat het een voorstel is met een negatieve insteek. Dat kan niet'
De verantwoordelijk wethouder heeft meerdere keren gezegd vierkant achter het plan te staan, zich bewust te zijn van zijn verplichtingen en dat hij zijn stinkende best zou doen om het plan aan de Veerse Dam te realiseren'
Brief van de advocaat van de Zeeuwse Lagune aan raadsleden Noord-Beveland
De advocaat wijst erop dat Doeleman al vijftien jaar bezig is met zijn plannen. Met hem zijn allerlei afspraken gemaakt. Ook de afgelopen maanden is er nauw contact geweest tussen hem en verantwoordelijk wethouder Piet de Putter. Daarin zou de wethouder meerdere keren gezegd hebben 'vierkant achter het plan te staan, zich bewust te zijn van zijn verplichtingen en dat hij zijn stinkende best zou doen om het plan aan de Veerse Dam te realiseren.'

Betrouwbare overheid

In de brief doet de advocaat een dringend beroep op de gemeenteraad van Noord-Beveland om op woensdag 4 oktober een besluit te nemen over de Zeeuwse Lagune op basis van de juiste informatie. En hij zegt dat de Zeeuwse Lagune erop rekent dat de gemeenteraad van Noord-Beveland een betrouwbaar overheidsorgaan is en roept de raad op om te doen wat een betrouwbare overheid moet doen. Namelijk: instemmen met het voorstel om vier eilandjes aan te leggen bij de Veerse Dam om daarop een hotel en negen vakantiewoningen te bouwen.
Animatie van hoe de Zeeuwse Lagune eruit gaat zien als je over het Veerse Meer vaart
Animatie van hoe de Zeeuwse Lagune eruit gaat zien als je over het Veerse Meer vaart © OZ

Lees ook: