Problemen dreigen voor COC Zeeland

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg wil de subsidie voor het COC stopzetten, staat in het ledenblad van het COC.
De bijdrage van Middelburg is voor de homovereniging juist een van de belangrijkste inkosmtenbronnen om onder meer voorlichting over homoseksualiteit mee te betalen.
De vereniging probeert de gemeenteraad van Middelburg nog te bewerken om van de subsidiestop af te zien.