Zeeuwse ouderen drinken steeds meer

Zeeuwse ouderen drinken steeds meer
Zeeuwse ouderen drinken steeds meer © Pixabay
Zeeuwse ouderen drinken steeds meer
De Vlissingers zien zichzelf niet als overmatige drinkers. Ze signaleren wel vaker ouderen op terrassen aan de wijn maar zelf drinken ze niet of met mate. Een enkeling daargelaten. "Ik denk dat het een stukje eenzaamheid is", zegt een vrouw die in de ouderenzorg werkt. "Mensen zoeken gezelligheid. Ik zie dat heel veel."
'Ik ben minder gaan drinken vanwege m'n gezondheid'
Er zijn nu naar schatting 6500 ouderen in Zeeland die een overmatige drinker kunnen worden genoemd. Dat wil zeggen: iemand die de hele week te veel drinkt. Bij mannen is dat meer dan 21 glazen per week en bij vrouwen 14 glazen per week.

Stoppen met werken

Het gaat om een landelijke tendens en Zeeland vormt daarop geen uitzondering, zegt verslavingsarts Ralph van de Wijnckel. "Als het werk op een gegeven moment wegvalt, kan ik me voorstellen dat de neiging bestaat om vroeger op de dag en eventueel ook elke dag te gaan drinken."
'Veel drinken is erg'
Is het erg dat 65-plussers zo veel drinken? "Ja", meent Van de Wijnckel, "ik zou graag een ander antwoord geven, maar je ontkomt er niet aan. Het is erg." Volgens de verslavingsarts is de lijst klachten voor mensen die veel drinken lang: "Hoge bloeddruk, maagproblemen, incontinentie, slecht slapen, seksuele problemen."
Over de hele linie neemt het overmatige alcoholgebruik onder ouderen toe. Maar in het westen van Zeeland en ook in Terneuzen gaat het sneller dan in de rest van de provincie.
<h2> Waarom drinken ouderen te veel?</h2><p>- hebben vaak een goed pensioen en kunnen het dus betalen<br>- zijn sociaal actief en komen in café's, kantines en theaters waar alcohol te koop is<br>- groep ouderen wordt groter door vergrijzing<br>- als reactie op verlies van werk, pensionering of vereenzaming</p>