Advocaat-generaal: Besluit over onteigening Hedwigepolder moet opnieuw

Hedwigepolder
Hedwigepolder © Omroep Zeeland
Het Rijk wil de grond van de Hedwigepolder onteigenen om te kunnen beginnen met de ontpoldering van het gebied. De eigenaar van grond, Gery de Cloedt, vocht deze onteigening aan bij de rechtbank van Middelburg.

Onteigening

De Middelburgse rechter oordeelde in juni 2016 dat de onteigening door mocht gaan. De Cloedt ging vervolgens in cassatie tegen dit besluit bij de Hoge Raad.
<p>Grondeigenaar Gery de Cloedt heeft altijd aangegeven de polder niet te willen afstaan. En als de dijken van zijn polder er dan toch aan moeten geloven, dan wil hij de ontpoldering zelf uitvoeren. De Cloedt is eigenaar van een baggerbedrijf.</p>
De rechter in Middelburg gaf overigens in 2016 alleen een oordeel over de onteigening. De ontpoldering van de polder is namelijk een al eerder genomen politieke beslissing.
Gery De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder
Gery De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder © Omroep Zeeland

'Onvoldoende uitgediept'

Volgens het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad heeft de rechtbank in Middelburg onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden van een ontpoldering zonder onteigening. De Cloedt wil namelijk zelf de ontpoldering uitvoeren.
<p><em>"De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie dat de rechtbank met name de optie van ontpoldering zonder onteigening (de zogenoemde zelfrealisatie), waarop de eigenaar aanstuurt, onvoldoende heeft uitgediept. </em></p><p><em>Ook vindt de advocaat-generaal dat bij een ontpoldering zonder onteigening niet van de eigenaar kan worden gevraagd dat hij de kosten van de ontpoldering en de nieuwe inrichting van het gebied voor zijn rekening neemt, ook al zou de Staat de kosten kunnen verhalen op, in dit geval, het Vlaams Gewest."</em></p>
Volgens Jan Frans de Groot, de advocaat van Gery de Cloedt, wil zijn cliënt het proces van ontpoldering niet te vertragen: "Want dat de polder onder water wordt gezet staat inmiddels ook voor hem vast. Maar over de manier van ontpolderen wil De Cloedt graag overleg; en dus geen onteigening."
Advocaat Jan Frans de Groot over het advies van de advocaat-generaal:
Advocaat over advies advocaat-generaal
De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad die vervolgens vrij is om het advies wel of niet over te nemen in de uiteindelijke uitspraak.
Over het algemeen komt de Hoge Raad na drie tot vier maanden na een advies van de advocaat-generaal met een uitspraak.

Lees ook: