Andere stemmethode waterschapsverkiezingen

OOST-SOUBURG - Ook hebben sommige mensen toen niet gestemd, omdat ze bang waren dat achterhaald kon worden op wie ze stemden. Dijkgraaf Toine Poppelaars over de nieuwe stemmethode:
Om misstanden te voorkomen wordt in november met een formulier gestemd dat in een blanco envelop gaat. Die wordt vervolgens in een tweede envelop opgestuurd. Het waterschap scheidt de retourenveloppen van de enveloppen met stembiljetten. De biljetten gaan in een verzegelde bus en die wordt 23 november geopend.