'Geen Italiaanse toestanden in de Koegorspolder'

De voormalige vuilstortplaats in Terneuzen
De voormalige vuilstortplaats in Terneuzen © Google Maps
ITEM Vragen vuilstort Koegorspolder
Bij de overname van de Koegorspolder krijgt de provincie 4 miljoen euro mee van de huidige eigenaar Indaver. Hoewel in stukken staat dat dit bedrag afdoende is om de vuilstort te kunnen monitoren, en het terrein veilig is 'ingepakt', waren er vanochtend in de Statencommissie Ruimte toch zorgen. Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland vroeg zich af of het grondwater toch niet vervuild kan raken. "Onze informatie is dat er al gaten in de folie zitten, waardoor het grondwater mogelijk toch verontreinigd kan raken." Dat is volgens hem niet alleen slecht voor het milieu, maar kan ook hoge kosten met zich meebrengen. "Een grondwaterverontreiniging komt volgens de stukken al snel op 6,5 miljoen euro, terwijl er nu maar 4 miljoen euro is gereserveerd."

Italiaanse toestanden

Volgens gedeputeerde De Bat hoeven de statenleden niet bang te zijn voor problemen: "Geen Italiaanse toestanden in de Koegorspolder. We gaan hier in Nederland op een zeer verantwoorde wijze om met onze afvalverwerking, in tegenstelling tot sommige Europese landen om ons heen." Volgens De Bat wordt het terrein van de vuilstort in de Koegorspolder goed gemonitord. De opmerkingen van de Partij voor Zeeland dat er al gaten in de folie van de vuilstort zouden zitten, doet De Bat af met een beslist: "Niet waar. Misschien dat ze er rond zijn gaan lopen en daardoor zelf gaten in het folie hebben gemaakt."
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA)
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) © OZ

Vuilstort

Het gaat om een gebied van tien hectare in de Koegorspolder, dat vroeger in gebruik was als de vuilstort van Terneuzen. Indaver heeft de stortplaats afgedekt met zestig tot tachtig centimeter grond. Ook zijn verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat het grondwater vervuild wordt, zoals het aanbrengen van een laag folie. Het terrein moet tot in de eeuwigheid in de gaten worden gehouden en beheerd. Indaver en de provincie hebben samen berekend dat de kosten daarvoor ruim vier miljoen euro zijn. Voor dat bedrag neemt de provincie dus de eeuwigdurende zorg voor de stortplaats over van Indaver.

Lees ook: