Aantal schapen in Zeeland neemt af

Aantal schapen in Zeeland neemt af
Volgens Berdien van Everdingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie hoeven we ons geen zorgen te maken. "Je ziet veel natuurlijk verloop. De meeste schapenhouders zijn 55+ en daarmee zie je in de loop der jaren dat mensen ermee ophouden. Voor een deel komt het ook door de ziekte Schmallenberg. Dat is een virus dat de kans op mismaakte lammeren vergroot. Dan heb je minder lammeren en later dus minder schapen.''

Bron: CBS

JaarAantal schapen Aantal bedrijven 200050.701553200552.927476201044.329439201435.549387201534.808378201633.880320
Positieve ontwikkelingen binnen de sector zijn volgens de ZLTO de komst van nieuwe jonge schapenhouders en dat het aantal schapen per bedrijf licht stijgt. Volgens Van Everdingen komt dat voornamelijk doordat er de laatste tijd een aantal grote bedrijven zijn bijgekomen. "Verder zie je ook dat mensen die schapen houden er bewuster mee bezig zijn. Niet alleen bij de beroepsmatige schapenhouders, maar ook mensen die voor hun plezier ermee bezig zijn. We zijn in Zeeland bijvoorbeeld bezig met een project om schapen minder last te laten krijgen van wormen."
Schapen worden weer meer ingezet om stukken land te begrazen
Schapen worden weer meer ingezet om stukken land te begrazen © Omroep Zeeland
De traditionele manier van het houden van schapen is wel een beetje voorbij zegt ze: "Vroeger kocht je een stuk grond en zette je er schapen op. Maar nu is dat niet meer te betalen, de grond is te duur. Daarom zie je dat veel jonge schapenhouders in de natuurbegrazing zijn gestapt. Door middel van opdrachten van bijvoorbeeld het waterschap of provincie zet je je schapen tijdelijk op een stuk land neer om het kaal te eten. Een goed alternatief in plaats van maaien en gelukkig zien we dat weer steeds vaker."

Lees ook: