'Zeeland investeert te weinig in kennis'

'Zeeland investeert te weinig in kennis'
'Zeeland investeert te weinig in kennis' © Omroep Zeeland
Een jongere in opleiding die straks hard nodig is op de arbeidsmarkt
Een jongere in opleiding die straks hard nodig is op de arbeidsmarkt © Omroep Zeeland
Volgens Dick van der Wouw van ZB Planbureau moet Zeeland kennis binnenhalen door hoogopgeleide Zeeuwen die buiten de provincie studeren weer terug te halen naar Zeeland. Maar ook moeten we volgens hem nieuwe mensen met kennis en een hoge opleiding aan de provincie zien te binden. "Maak aantrekkelijk voor ze om in Zeeland te komen werken!", is zijn oproep.
ITEM presentatie economische atlas
Het onderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Zeeland. Bij de presentatie van de resultaten was ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Hij wil voornamelijk inzetten op het zoeken naar die extra handen die nodig zijn: "Daarnaast moeten we ook blijven innoveren en nieuwe bedrijven proberen binnen te halen."

De Zeeuwse Connectie

Zo heeft de provincie de netwerkclub De Zeeuwse Connectie, die buiten Zeeland actief is, gevraagd actief mee te zoeken naar mensen die in Zeeland willen komen werken. Verder is de provincie in gesprek met personeelsmanagers van bedrijven om samen mensen te vinden.
Als iemand bijvoorbeeld bij een technisch bedrijf kan komen werken, en diegene heeft een partner in de zorg. "Laten we dan twee wormpjes aan het haakje doen, in plaats van één", aldus de gedeputeerde.

Tekort

De toekomst van onze economie hangt, volgens het onderzoek af, of we voldoende mensen kunnen vinden die het werk kunnen doen. Zeeland heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een sterk vergrijzende beroepsbevolking. De verwachting is dat de beroepsbevolking de komende jaren verder zal afnemen. Er wordt de komende jaren een daling van zo'n 16.000 personen voorspeld. Vanaf volgend jaar (2018) tot en met 2022 wordt een tekort van 6.000 mensen verwacht. Die wordt veroorzaakt doordat een grote groep met pensioen gaat en er veel minder schoolverlaters instromen. Deels wordt dat veroorzaakt doordat, van scholieren die de provincie verlaten om te studeren, maar een kwart terugkeert naar Zeeland.
<p>In het tweede kwartaal van 2017 zijn 186.000 inwoners van Zeeland aan het werk. Daarvan zijn er 32.000 als zelfstandige aan de slag en 154.000 als werknemer. </p>

Wat valt verder op in het onderzoek?

Verder valt in het onderzoek op dat Zeeuwen het verste rijden naar hun werk: gemiddeld 33,6 kilometer. Dat is anderhalf keer meer dan de rest van Nederland. Een kwart van de Zeeuwen werkt buiten de provincie, dat zijn voornamelijk hooggeschoolde krachten.
Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2003 waren het er nog 25.000. In 2017 staan er 32.000 geregistreerd, een toename dus van 7.000 zelfstandigen zonder personeel. Ze hebben ook een groot aandeel in de Zeeuwse economie. In 2015 zijn 254,4 miljoen uren gewerkt. Een derde deel van die uren is gemaakt door zelfstandigen. In Nederland is dat een vijfde deel. In verhouding werken onze zelfstandigen dus veel ten opzichte van de rest van Nederland.
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid het sterkst in de steden gedaald. In Middelburg is die de afgelopen vijf jaar met 16 procent gedaald. In de hele provincie is de werkgelegenheid in de periode 2012-2016 teruggelopen. Positief lijkt dat de werkloosheid laag blijft. In 2016 is de werkloosheid in Zeeland 4,4 procent van de beroepsbevolking en in het tweede kwartaal van 2017 is de werkloosheid verder gezakt naar 3,4 procent. Toch is de reden niet zo rooskleurig. De beroepsbevolking vergrijst sterk en er stromen te weinig nieuwe mensen in. Wie in Zeeland wil werken kan zo aan de slag, ondanks de dalende werkgelegenheid.
De komende jaren wordt er vooral werk verwacht voor laag- en hoogopgeleiden. Nu zien we vooral dat hoogopgeleiden werk zoeken buiten de provincie. Het algemene beeld van de Zeeuwse economie is ook dat wij minder complexe banen hebben dan in de rest van het land.