De Prosperpolder wacht geduldig...

De Prosperpolder wacht geduldig...
De Prosperpolder wacht geduldig... © Omroep Zeeland
De Prosperpolder wacht geduldig om onder water gezet te worden
De Prosperpolder wordt net als de Hedwigepolder getijdennatuur met hoog en laag water. Dat is compensatie voor de verdieping van de Westerschelde, die al heeft plaatsgevonden. Verder biedt de polder ruimte voor overtallig water waardoor Vlaanderen beter beschermd is tegen overstromingen.
Om de polder is een ringdijk gebouwd van zo'n acht meter hoog. Tussen deze dijk en de oorspronkelijke Scheldedijk is alles op de schop genomen: boerderijen, akkers en wegen zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats is het nu 'natte natuur' met kunstmatige broedeilanden, die volop bezocht worden door kolonievogels.
De Hedwigepolder en Prosperpolder
De Hedwigepolder en Prosperpolder © Omroep Zeeland

Grootste brakschorrengebied van West-Europa

Als de oorspronkelijke Scheldedijk eenmaal is afgegraven en het getij de polder in- en uitstroomt, zien we hier over tien jaar schorren, waar voornamelijk riet en zilte planten groeien. Publiek kan dan vanaf verschillende uitkijkpunten en fietspaden de vele vogelsoorten bekijken, zoals lepelaars, tureluurs, kiekendieven en patrijzen.
Het Hedwige-Prospergebied is onderdeel van het Belgische Sigmaplan, waarin dijkversterking, natuur en recreatie samenkomen. Het schorrengebied zorgt ervoor dat vloedgolven worden gebroken bij grote stormen en er ruimte is voor extra waterberging. Het moet uiteindelijk het grootste brakschorrengebied van West-Europa worden.
De Prosperpolder, onder in beeld,  is omgezet in een natuurgebied met broedeilanden
De Prosperpolder, onder in beeld, is omgezet in een natuurgebied met broedeilanden © Waterwegen en Zeekanaal NV
De Belgen hopen dat ze volgend jaar kunnen beginnen met het doortrekken van de dijk en dat in 2021 het water de polder in kan. Want volgens de gemaakte afspraken moeten beide polders, dus ook de Hedwige, in 2022 omgezet zijn naar getijdennatuur. De ontpoldering staat vast. Maar de eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, heeft altijd gezegd zijn gronden niet te willen afstaan. En dat hij zelf de ontpoldering wil doen, als de polder toch onder water moet.

Uitspraak in februari

Dus ging hij in cassatie bij de Hoge Raad tegen het besluit van de Middelburgse rechter dat de onteigening door mocht gaan. Vorige maand adviseerde de advocaat-generaal aan de Hoge Raad om de rechtszaak over de onteigening opnieuw te doen. Als de Hoge Raad dit ook vindt zullen de Belgen nog langer moeten wachten, want dan moet de onteigeningskwestie door een andere rechtbank worden getoetst. In februari 2018 doet de Hoge Raad uitspraak.
In de polder is een nieuwe radartoren gebouwd, die ook als uitkijkpunt dient voor toeristen
In de polder is een nieuwe radartoren gebouwd, die ook als uitkijkpunt dient voor toeristen © Omroep Zeeland

Lees ook: