Branden langs het spoor bij Axel voortaan geblust met water van Yara

Branden langs het spoor bij Axel voortaan geblust met water van Yara
Branden langs het spoor bij Axel voortaan geblust met water van Yara © Omroep Zeeland
Wagons blussen met water van Yara
ProRail moet de omgeving, werknemers en het milieu beschermen als er op het emplacement een incident of ongeval plaatsvindt met wagons die geladen zijn met gevaarlijke stoffen. In dat geval moeten er blusvoorzieningen en calamiteitenwegen aanwezig zijn. Bij het emplacement Axel bleek geen geschikt oppervlaktewater voorradig en de bodemstructuur stond het boren van leidingen niet toe. Daarom zocht ProRail al in 2014 samenwerking met Yara.
Water uit het kanaal
Yara heeft namelijk wel bluswater. Op het terrein liggen twee ringleidingen die onder druk staan. Ze worden gevoed door een pompstation met overdruk. Het water in de ringleidingen komt uit het Kanaal van Gent naar Terneuzen.De samenwerking tussen ProRail, Yara en de brandweer heeft er toe geleid dat de bestaande blus- en bereikbaarheidsvoorzieningen van Yara kan worden gebruikt op het emplacement van ProRail, want dat is eigen terrein.
ITEM Blusvoorziening Yara
In 2016 is gestart met het aanleggen van de voorzieningen. ProRail heeft vanaf de leidingen een aantal aftakkingen gemaakt en beide ringleidingen met elkaar verbonden. De betreffende voorzieningen bevinden zich op het terrein van Yara. In het bestaande hek van Yara zijn poorten met sleutelbuizen geplaatst. Een extra aangelegde ontsluitingsweg, parallel aan het emplacement, zorgt voor een goede bereikbaarheid. Tussen ProRail en Yara zijn over een lange periode afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. De partijen zelf noemen het project een unieke publiek-private samenwerking.