Regeerakkoord: de zeven belangrijkste punten voor Zeeland

Regeerakkoord: de zeven belangrijkste punten voor Zeeland
Regeerakkoord: de zeven belangrijkste punten voor Zeeland © Arenda Oomen
VVD-Tweede Kamerlid André Bosman over regeerakkoord

1. Zeeland met naam en toenaam genoemd bij fonds voor regionale knelpunten

Het nieuwe kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor de aanpak van regionale knelpunten. Dat geld is bedoeld voor regio's zoals Eindhoven, Rotterdam-Zuid, maar ook Zeeland wordt daarbij met naam en toenaam genoemd. De Zeeuwse Kamerleden André Bosman (VVD) en Joba van den Berg (CDA) zeggen dat het geld vooral is bedoeld voor het oplossen van de problemen bij grensarbeid en het bestrijden van de gevolgen van de bevolkingskrimp.
Als gevolg van de krimp, verdwijnen voorzieningen als winkels en scholen van het platteland. Een deel van de 900 miljoen euro kan worden gebruikt om krimpgebieden leefbaar te houden. Bij grensarbeid gaat het om mensen die bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen wonen, maar over de grens in België werken. Zij lopen nog steeds aan tegen problemen als pensioenregelingen.

Zeeuwse plannen nodig

CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg uit Goes zegt dat het provinciebestuur nu aan de bak moet. Er zijn Zeeuwse plannen nodig om het platteland leefbaar te houden en de problemen voor Zeeuwse grensarbeiders op te lossen. Alleen dan kan Zeeland meeprofiteren van de 900 miljoen euro die het nieuwe kabinet apart heeft gezet.
Mensen die hun hypotheek hebben afgelost, gaan meer belasting betalen
Mensen die hun hypotheek hebben afgelost, gaan meer belasting betalen © OZ

2. Zeeuwse zuinigheid afgestraft

De maatregel van het nieuwe kabinet om huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost extra belasting te laten betalen, pakt extra slecht uit voor Zeeland. In onze provincie zijn meer koopwoningen dan in de rest van het land en er wonen relatief veel ouderen die hun woning helemaal hebben afbetaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in Zeeland 29.000 huishoudens hun hypotheek tot de laatste cent afgelost.

Koploper

Daarmee ligt het aantal huiseigenaren dat wordt getroffen door de maatregel in Zeeland relatief hoger dan in de rest van het land. Volgens het CBS heeft 19 procent van de Nederlandse huiseigenaren de hypotheek afgelost. In Zeeland is dat 25 procent. Daarmee zijn Zeeuwse huizenbezitters koplopers in Nederland.
Een boer geeft een demonstratie van zijn werkzaamheden
Een boer geeft een demonstratie van zijn werkzaamheden © ZLTO

3. Steuntje in de rug voor jonge boeren die familiebedrijf willen overnemen

Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf te financieren en waarmee ze investeringen in het vernieuwen van hun bedrijf kunnen betalen. Volgens het CBS zijn er 2.879 boeren in Zeeland. Twintig procent van hen gaat bijna met pensioen.
Schepen passeren Vlissingen op de Westerschelde
Schepen passeren Vlissingen op de Westerschelde © Omroep Zeeland

4. Scheepvaart en havens moeten aan de slag met het milieu

In de zeevaart en de binnenvaart valt volgens het nieuwe kabinet nog veel milieuwinst te halen. Het kabinet wil met de sector een zogenoemde Green Deal opstellen voor verduurzaming van de zeevaart, de binnenvaart en de havens, zoals die in Vlissingen en Terneuzen.
Wereldbol op het Zeeuwse strand
Wereldbol op het Zeeuwse strand © J. Baas

5. Een eigen klimaatplan voor Zeeland

Het nieuwe kabinet gaat met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders voor iedere regio een plan maken voor verduurzaming. Daarbij streeft het kabinet naar een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. In Zeeland is eerder deze maand al begonnen met een Zeeuwse Energiedialoog. Daarbij streven overheden, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en onderwijsinstellingen er naar om Zeeland in 2050 energieneutraal te maken.
Auto-ongeluk - archieffoto
Auto-ongeluk - archieffoto © HV Zeeland

6. Het verkeer moet veiliger

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen jaren toegenomen. Het kabinet gaat zich samen met provincies en gemeenten inzetten voor een Manifest Verkeersveiligheid: Een nationale prioriteit. Het kabinet schrijft: "We investeren samen met provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen."
Luchtfoto van de kerncentrale bij Borssele
Luchtfoto van de kerncentrale bij Borssele © EPZ

7. Geen steun kerncentrale

Zeeland had gehoopt dat de nieuwe regering geld zou uittrekken om de provincie te helpen met de verliesgevende kerncentrale, maar daarover wordt met geen woord gerept in het nieuwe regeerakkoord. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil ook met de nieuwe regering gesprekken gaan voeren om alsnog financiële steun te krijgen voor de kerncentrale in Borssele.
Kijk hier naar de eerste reactie op het regeerakkoord van gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën:
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat over regeerakkoord