Bestuurders akkoord met havenfusie Zeeland-Gent

Bestuurders akkoord met havenfusie Zeeland-Gent
"Wij zien als provinciebestuurders absoluut de meerwaarde van een fusie tussen deze twee havenorganisaties", zegt dagelijks provinciebestuurder Carla Schönknecht. Eerder becijferden de havens van Gent en Zeeland al dat ze samen een miljard euro waard zijn en meteen in de Europese haven-top 10 terecht komen; een belangrijke shortlist voor wereldwijde rederijen die hun vracht in Europa willen aan- en afvoeren.

Wensen en bedenkingen

Wel hebben de gedeputeerde staten van Zeeland een lijstje met wensen en bedenkingen. "Alle Zeeuwse aandeelhouders staan samen garant voor een bedrag van 500 miljoen euro garant voor de Zeeuwse havens. Dat blijft nog een tijd zo, na de fusie. Dat betekent dat wij niet willen dat er een hypotheek gevestigd wordt op de gronden. Ook willen we graag meepraten over het strategisch ondernemersplan dat één keer in de 10 jaar wordt gemaakt."
Provinciale Staten van Zeeland nemen in een speciale zitting op 1 december een definitieve beslissing over de fusie. het is de bedoeling dat de toestemming van de gemeenteraden van Terneuzen, Vlissingen en Borsele al voor die tijd is gegeven. Acht december wordt de fusie per 1 januari dan bekrachtigd en zal ook de nieuwe naam van de fusiehaven Gent-Zeeland bekend worden gemaakt.
Eerste Zeeuwse bestuurders geven instemming voor fusie havens Gent en Zeeland
Eerste Zeeuwse bestuurders geven instemming voor fusie havens Gent en Zeeland © Omroep Zeeland