'Koningin Beatrix liegt en Nederland is crimineel'

Vermogensbeheerder Broersma zegt miljoenen euro's mis te zijn gelopen doordat de belastingdienst in Goes zijn bedrijf Trading Advice niet erkent als onderneming in de zin van de omzetbelasting. Volgens Boersma is hij daardoor zeer vermogende klanten kwijtgeraakt.
Boek
Boersma wil zijn gelijk halen en heeft daarom alle correspondentie met overheden integraal in zijn boek, Hare Majesteits leugens regeren, opgenomen. In de afgelopen vijftien jaar heeft Broersma honderden brieven, bezwaarschriften, dossiers en beschuldigingen gestuurd naar top-ambtenaren, Kamerleden, de Nationale Ombudsman, ministers en de Koningin. Die, volgens hem, niet durven toegeven dat de overheid een fout heeft gemaakt en elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden.
In het boek worden tientallen mensen met naam en toenaam genoemd. De vermogensbeheerder uit Zoutelande beschuldigt hen van ambtsmisdrijven, misleiding, bedrog en fraude. Hij eist het aftreden van ministers en pleit voor het aftreden van het kabinet.
Bedreiging
In zijn boek stelt Broersma dat de hoogste bestuurders hem zo lastig vinden dat hij door geheim agenten al met de dood is bedreigd.
Broersma heeft zijn boek uitgegeven in eigen beheer en heeft voor het drukken ervan een lening afgesloten.
Het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst valt, wil niet reageren.