Snel duidelijkheid over PZEM

Snel duidelijkheid over PZEM
Snel duidelijkheid over PZEM © oz
De PZEM is terug
De PZEM is terug © Omroep Zeeland
Sinds de opsplitsing van Delta in verschillende bedrijven leven er veel vragen over de toekomstige betrokkenheid van de Provincie Zeeland. Net als bij Delta is de provincie voor 50 procent aandeelhouder in de nieuwe PZEM. Maar het is de bedoeling dat dat aandeel veel kleiner wordt of zelfs verdwijnt, aangezien PZEM een volledig commercieel bedrijf is.
De Statenleden bespraken het voorstel waarin de betrokkenheid van de provincie wordt afgebouwd. In meerderheid staan zij achter het plan van het provinciebestuur, maar ze willen wel weten weten in welk tempo een en ander plaatsvindt.
Grote molensteen om de nek van PZEM is de kerncentrale in Borssele. Die is gezien de huidige slechte energiemarkt verliesgevend. Dat geldt ook voor de twee gascentrales. Maar zomaar verkopen mag niet. De Provincie Zeeland vindt dat hiervoor een oplossing moet worden gevonden samen met het Rijk.
Gedeputeerde Carla Schönknecht over de provinciebemoeienis met de nieuwe PZEM