Tunnelgeld mag naar knooppunt Sloeweg

Luchtfoto van het kruispunt in de Sloeweg
Luchtfoto van het kruispunt in de Sloeweg © Provincie Zeeland
Het stak Terneuzen dat haar inwoners tol moeten betalen voor de tunnel, en via de NV Westerscheldetunnel ook nog moeten meebetalen aan een nieuwe kruising bij 's-Heerenhoek, die zal bestaan uit drie viaducten. Volgens de gemeente hoort die kruising bovendien niet tot de toegangswegen van de tunnel. Daarom zou de bijdrage van 4,2 miljoen euro van de NV Westerscheldetunnel onrechtmatig zijn. Maar uit extern juridisch onderzoek uitgevoerd door AKD advocaten blijkt dat 'de NV Westerscheldetunnel vrij is om haar inkomsten te besteden conform haar eigen inzichten'.

Ergernis

Bij de Provincie Zeeland leidde de houding van Terneuzen tot grote ergernis. Ook omdat de gemeente geen bezwaar maakte toen werkzaamheden in Zeeuws-Vlaanderen betaald werden met tunnelgeld. (Sluiskiltunnel, nieuwe kruising bij Hoek). De redenering dat de nieuwe kruising niet bij het tunneltracé hoort, wordt in het juridisch onderzoek naar de prullenbak verwezen.
"De Sloeweg en Bernhardweg verbinden de A58 met de Westerscheldetunnel. Hierdoor kan betoogd worden dat deze wegen aansluitende en bijbehorende werken zijn van de Westerscheldetunnel en een bijdrage aan dit project dan ook bevorderlijk is aan het statutaire doel van N.V. WST. De mogelijkheid dat de wegen niet onder het tunneltracé vallen, doet hier niet aan af", is in het onderzoek te lezen.