'Zeeuws-Vlaamse scholen zijn onmisbaar volgens ouders'

Compositiefoto van scholen in Zeeuws-Vlaanderen in de gevarenzone
Compositiefoto van scholen in Zeeuws-Vlaanderen in de gevarenzone © Omroep Zeeland
De enquête werd gehouden door de Taskforce Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen onder ouders en verzorgers van leerlingen en toekomstige leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen. De enquête is ingevuld door 1.994 ouders en zij vertegenwoordigen 3.626 scholieren.

Fusie acceptabel

Volgens de Taskforce blijkt dat de meeste ouders een fusie tussen de Zeeuws-Vlaamse scholen acceptabel vinden, als dat bijdraagt aan het behoud van voortgezet onderwijs in de regio. Het merendeel van de ouders uit Hulst en Oostburg vinden verplaatsing van het voortgezet onderwijs naar Terneuzen niet acceptabel.
Het verdwijnen van onderwijs in Hulst en Oostburg wordt door veel ouders gezien als een aantasting van de leefbaarheid van de eigen gemeente. Van die ouders overweegt 45 procent om in dat geval te kiezen voor een Belgische school. Dat signaal is zorgelijk, omdat het zou zorgen voor een verdere leegloop op de Zeeuws-Vlaamse scholen.

Belang voor ouders

Voorzitter René Smit van de Taskforce is verheugd dat de ouders massaal de enquête hebben ingevuld en daarmee hun mening hebben kunnen geven over de toekomst van het voorgezet onderwijs. "De enquête onderstreept het grote belang voor ouders van breed en thuisnabij voortgezet onderwijs", aldus Smit.
Uit de enquête kwam verder naar voren dat ouders met kinderen op een school voor voortgezet onderwijs in Nederland de schoolkeuze vooral bepalen op basis van de kwaliteit van de school (89 procent), het onderwijsaanbod van de school (85 procent) en de bereikbaarheid van de school (82 procent).

Reiskosten onacceptabel

De meeste ouders vinden een reistijd van maximaal één uur aanvaardbaar. Bijna de helft van de ouders vindt reiskosten voor hun kinderen in het voortgezet onderwijs niet acceptabel.
De Taskforce neemt uitslag van de enquête mee in het ontwerp voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Op maandag 30 oktober presenteert de Taskforce zijn plannen om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te behouden.

Noodklok

De Zeeuws-Vlaamse scholen zitten in de problemen door een dalend aantal leerlingen. Een van de redenen is het wegtrekken van leerlingen naar Vlaanderen. In juli werd dan ook de noodklok geluid voor het behoud van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
Door het teruglopend aantal leerlingen komen de scholen in de financiële problemen. Het gaat om het Zwin College, De Rede en het Reynaertcollege. "Als er niks gebeurt, dreigt sluiting van één of meer scholen", was te lezen in een gezamenlijke verklaring van de scholen.

Lees ook: