Provincie wil lening afsluiten voor saneringskosten Thermphos

Provincie wil lening afsluiten voor saneringskosten Thermphos
Provincie wil lening afsluiten voor saneringskosten Thermphos © OZ
© OZ
Verhoging van het provinciale deel van de wegenbelasting is namelijk voor het provinciebestuur geen optie. Die optie werd geopperd door de commissie Samsom, die ook met het idee kwam om de overgebleven kosten, 83 miljoen euro, evenredig te verdelen over het Rijk, de provincie en grondeigenaar Zeeland Seaports.

Amper geld over

De aflossing van de lening kost zo'n twee miljoen per jaar, voor de periode van vijftien jaar. Het gevolg van die keuze is wel dat de provincie in die periode amper geld over zal houden om te investeren. Het dagelijks provinciebestuur omschrijft dit als een 'haalbare oplossing'.
"De financiële positie van de provincie is zwak, maar groeit in een periode van 15 jaar, zonder dat Zeeland compleet op slot gaat, weer naar een gezonde positie", schrijft het dagelijks provinciebestuur in een toelichting.

Gesprekken over steun

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat beaamt dat het haalbaar is. Om daar meteen aan toe te voegen: "Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het moet, de veiligheid is het belangrijkst. Gesprekken over steun gaan door."
De Bat overlegt met Europese politici over mogelijke steun, onder meer omdat de dump van goedkope fosfor op de Europese markt door concurrenten van Thermphos in Kazachstan heeft bijgedragen aan het faillissement van de fosforproducent in Vlissingen-Oost. Daarbij had Europa moeten ingrijpen, vinden Zeeuwse politici. En daarom moet Europa ook meebetalen aan de oplossing van het probleem, is het argument.
<p>Fosforfabrikant Thermphos ging eind 2012 failliet. Het bedrijf had veel last van concurrentie uit Kazachstan, die fosfor onder de kostprijs in Europa verkocht. Het terrein bleek ernstig vervuild en de sanering van de grond viel vele malen duurder uit dan gedacht en als eindverantwoordelijke draait de provincie op voor de kosten. Alleen het veilig houden van het terrein kostte de provincie tot nu toe al miljoenen.</p>
Eerder protesteerden Zeeuws politici met tegen de verdeling van de kosten. De provincie heeft namelijk al tientallen miljoenen in de sanering van Thermphos gestoken. Dus komt de 27,7 miljoen euro die de provincie nog zou moeten betalen daar bovenop. Voor een provincie als Zeeland is dat bovendien een groot bedrag, terwijl het voor het Rijk een schijntje is, vergeleken met de miljardenbudgetten van de Rijksoverheid.

Ultimatum

Uiteindelijk ging de provincie toch overstag. Commissieleider en oud PvdA-leider Diederik Samsom stelde de provinciale politici eind augustus min of meer een ultimatum, door te zeggen dat Zeeland blij mag zijn met de 27,7 miljoen die het Rijk betaalt.
Diederik Samsom op Thermphos-terrein
Diederik Samsom op Thermphos-terrein © Omroep Zeeland
Als de Zeeuwse politici zouden blijven protesteren tegen de verdeling van de kosten, zouden ze daarmee ook die bijdrage van het Rijk in gevaar brengen. Want dat aanbod kon ook weer worden ingetrokken, was de boodschap van Samsom, toen hij het advies van zijn commissie kwam toelichten aan Provinciale Staten.

Voorstel

Het voorstel van het dagelijks provinciebestuur om de 27,7 miljoen te bekostigen met een lening wordt op 10 november voorgelegd aan Provinciale Staten.

Lees ook: