Reparatie dijk bij Bath kost vijf ton

Reparatie dijk bij Bath kost vijf ton
Reparatie dijk bij Bath kost vijf ton © Omroep Zeeland
Reparatie Bath
Onderzoek van Rijkswaterstaat, samen met Staatsbosbeheer en het Waterschap Scheldestromen, laat zien dat vooral stenen van de rand van de vaargeul zijn weggeslagen doordat de bulbsteven (onderdeel van de boeg) van het schip de rand met stenen raakte. "Als we er niets aan doen, is het gevaar dat de geul dieper wordt en zich verlegt en uiteindelijk zelfs de dijk bereikt", aldus Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.
<p>Het gat dat het containerschip Jupiter heeft gemaakt is 30 meter bij 80 meter en 5 meter diep. Er is weinig begroeiing, maar de bodem is natuurlijk verstoord. En dat is heel moeilijk om dat te herstellen. Het gaat om jaren en jaren van slib dat daar weer moet komen. Olietanker Seatrout kwam vast te zitten in het slik, maar heeft geen groot gat achtergelaten. </p>
Seatrout vast in Nauw van Bath
Seatrout vast in Nauw van Bath © Han Hollestelle
Het duurt twee weken voor de vooroevers, slikken en schorren gerepareerd zijn. Dat gaat voorzichtig: over een breedte van honderd meter worden zand en stortstenen neergelegd. Het slik wordt hersteld met fijn zand en natuurlijke materialen. Wanneer de vaargeul niet zou worden gerepareerd, loopt de dijk gevaar. Die zou na een tijdje kunnen doorbreken.

Stormseizoen

De reparaties zouden eigenlijk voor het stormseizoen, dat is 1 oktober, hersteld moeten zijn. Dat is niet gelukt. Rijkswaterstaat gaat er nu vanuit dat de oever voor 1 november weer in ere is hersteld.
VORK Reparatie Bath