30 jaar tbs: 'Een triest jubileum...'

30 jaar tbs: 'Een triest jubileum...'
30 jaar tbs: 'Een triest jubileum...' © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland
De man is veroordeeld voor een overval in 1986 waarbij de beheerder van een postagentschap in Anna Jacobapolder om het leven kwam. De man was toen 21. Hij bekende destijds dat hij het slachtoffer meerdere keren met een mes gestoken had. Hij kreeg daar een celstraf voor en een tbs-maatregel.

Ziekelijke stoornis

Volgens het psychiatrisch rapport was de man tijdens zijn daad sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou een ziekelijke stoornis in het geestesvermogen hebben. Er zou een grote kans bestaan op herhaling. De afgelopen jaren zat hij in de Pompekliniek in Nijmegen, een kliniek voor de psychiatrische behandeling van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.
<h2>Wat is tbs? </h2><p>Tbs staat voor terbeschikkingstelling. De rechter kan deze maatregel opleggen aan mensen die een zwaar misdrijf pleegden en daarvoor geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Het misdrijf kan de dader niet (volledig) aangerekend worden, doordat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Daardoor bestaat ook gevaar dat zij opnieuw in de fout gaan.</p><p>De tbs kan op twee manieren worden opgelegd. Met een bevel tot verpleging, waarbij de tbs-gestelde wordt geplaatst in een tbs-kliniek en behandeld. Bij een tbs met voorwaarden wordt de persoon niet onder dwang in een kliniek opgenomen, maar stelt de rechter voorwaarden aan het gedrag. Zoals verplichte behandeling of geen alcohol of drugs gebruiken.</p><h2>Hoe lang duurt het?</h2><p> Behandeling in een tbs-kliniek duurt gemiddeld zeven tot acht jaar, maar er is in principe geen tevoren afgesproken einddatum. Eens in de twee jaar is er sprake van een verlengingszitting over het al dan niet verlengen van de tbs. De patiënt is daarbij persoonlijk aanwezig, samen met een advocaat. De maatregel kan dan maximaal twee jaar verlengd worden. De rechter kan ook een voorwaardelijke beëindiging uitspreken.</p><h2>Hoe vaak wordt tbs opgelegd? </h2><p> Tbs wordt jaarlijks zo'n 250 keer door de rechter opgelegd. Momenteel zitten er rond de 1600 tbs-gestelden in een tbs-kliniek. Meer dan 90% van de tbs-populatie is man. </p><p>Bron: Openbaar Ministerie</p>

Wennen aan de maatschappij

Sinds kort woont de man onder begeleiding in een dorp bij Nijmegen. Hij werkt een paar dagen in de week. Hij staat nog steeds onder toezicht. Volgens de reclassering, de Pompekliniek en volgens de officier van justitie is het beter om de TBS-maatregel opnieuw met een jaar te verlengen. "Er komt veel op hem af, hij moet echt nog wennen aan het leven in de maatschappij", zei zijn advocaat tijdens de zitting.

Drugsgebruik

Daarnaast heeft hij zich in het afgelopen jaar schuldig gemaakt aan drugsgebruik en kwam hij drie maanden niet opdagen bij de dagbehandeling. "Ze moeten me nog niet op straat zetten, want dan ga ik het niet redden", zei de man zelf tijdens de zitting. De rechtbank laat over twee weken weten of de tbs-maatregel opnieuw met een jaar verlengd wordt.