Begroting waterschap: miljoenen extra naar dijken, wegen en fietspaden

Het waterschap bewaakt de dijken bij een zware storm
Het waterschap bewaakt de dijken bij een zware storm © Waterschap Scheldestromen
De belastingopbrengsten stijgen volgend jaar met 2,49 procent, iets minder dan de maximale stijging van 2,5 procent zoals is toegezegd. Hierdoor hoeft er geen geld van de algemene reserves te worden gebruikt. De begroting wordt volgende maand in de algemene vergadering van het waterschap voorgelegd.

Grote projecten

Het waterschap geeft 3,5 miljoen euro uit aan een verkenningsstudie voor een dijkversterking bij Hansweert. Het gaat om een stuk van meer dan vijf kilometer dat moet worden aangepast zodat het aan de nieuwe normen voldoet. De daadwerkelijke dijkversterking gaat meer dan 20 miljoen euro kosten. 90 procent van dat bedrag betaalt het Rijk, laat het waterschap weten.
Om kinderen veiliger naar school te laten fietsen wordt er tussen Kortgene en Colijnsplaat een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd. Het waterschap steekt daar 2,7 miljoen euro in.
In Zeeuws-Vlaanderen wordt het meeste geld uitgegeven aan wateropvang. Zo wordt er in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een nieuw gemaal Kruispolder (4 miljoen euro) gebouwd. Dat moet zorgen voor een betere afvoer van het oppervlaktewater. Ook wordt er 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor het baggeren van Moerschans bij Hulst.