​Zeeland helpt jonge creatievelingen grenzen te verleggen

Subsidie van de provincie
Subsidie van de provincie © Omroep Zeeland
Zeeland betaalt drie jaar 75.000 mee aan 'Grensverleggers'. Andere regionale overheden die meedoen zijn de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant die ieder 150.000 meefinancieren. Grootste betaler is de Vlaamse regering met 225.000. Den Haag is zuinig, het Rijk is de kleinste betaler aan 'Grensverleggers' met 50.000. In totaal kost het grensverleggende cultuurproject dus 650.000.
'Grensverleggers' is een vervolg van het cultuurproject 'Beste buren 2016' waar Zeeland ook aan meedeed. Bij cultuuruitingen die worden gesubsidieerd valt te denken aan theaterproducties en tentoonstellingen. Voorwaarde is uiteraard wel dat die én voor Nederlanders in de zuidelijke provincies én voor Vlamingen interessant zijn.