Van planetarium tot mummie, deze stukken zijn nu nationaal erfgoed

Van planetarium tot mummie, deze stukken zijn nu nationaal erfgoed
Van planetarium tot mummie, deze stukken zijn nu nationaal erfgoed © Canon van Zeeland
De Egyptische mummie van Adriaan Moens is nationaal erfgoed
De Egyptische mummie van Adriaan Moens is nationaal erfgoed © Canon van Zeeland
Het gaat om bijzondere archeologische vondsten uit Zeeland, spullen van beroemde Zeeuwen en interessante voorwerpen die door Zeeuwen uit verre oorden naar Zeeland zijn gehaald. Voorbeelden zijn: het planetarium van Johan Adriaan van de Perre, de Egyptische mummie van Adriaan Moens en het touwslagerswiel waaraan Michiel de Ruyter ooit draaide.
Al die historische objecten worden als beschermd cultuurgoed aangewezen en worden dus opgenomen in het Nationale Register Beschermde Cultuurgoederen. Dat betekent dat elke verplaatsing in binnen- of buitenland moet worden gemeld aan de Erfgoedinspectie, maar ook dat er meer fondsen zijn mogelijke restauratie.

Erkenning

Maar voor Hugo Schorer, de voorzitter van Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, telt vooral de erkenning. "Het is natuurlijk prachtig dat al deze stukken nu officieel zijn erkend als nationaal erfgoed. Dat zegt wel iets over het belang van deze stukken en vooral ook van het behoud van deze belangrijke historische objecten."
ITEM nationaal erfgoes
<h2>Een overzicht van enkele in het oog springende stukken:</h2><p>- Het planetarium van Johan Adriaan van de Perre (1738-1790)<br>- Het schelpenbuffet van Job Baster, geneesheer te Zierikzee ( 1711-1775)<br>- De Egyptische mummie van Adriaan Moens (1782)<br>- Kaarten, aantekeningen en mineralen uit Tibet en Nepal afkomstig van ontdekkingsreiziger Samuel van de Putte (1690-1745)<br>- De altaarsteen voor de godin Burorina, waarschijnlijk gevonden op het strand in Domburg in 1647<br>- Een Romeinse drinkschaal van witte krijtaarde, geschonken aan het Genootschap in 1777<br>- Een groot aantal stukken uit de naturaliaverzameling<br>- Het touwslagerswiel waar Michiel de Ruyter aan draaide<br>- Gebruiksvoorwerpen en kledingstukken van de Zwartvoetindianen, in 1932 geschonken aan het Genootschap door Meinard Sprenger (1860-1951)<br>- De Roman-Visscheratlas uit 1662<br>- De zilveren puntschaal geschonken aan luitenant-admiraal Johan Evertsen (1600-1666) naar aanleiding van zijn overwinning op de Duinkerker kapers<br>- Het evangelie van Mattheus in de Malabaarse taal, gedrukt te Colombo in 1741. </p>
Het Zeeuws Genootschap verzamelt deze en andere objecten al sinds het werd opgericht in 1769. Het grootste deel van de driehonderd stukken die nu tot nationaal erfgoed zijn benoemd ligt nu in het Zeeuws Museum in Middelburg. Daarnaast liggen er ook stukken bij het Zeeuws Archief, de ZB en bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Extra onder de aandacht

Volgens Schorer is zijn genootschap nu in gesprek met de het Zeeuws Museum en de andere plekken waar de stukken in bruikleen zijn om ze extra onder de aandacht te brengen van de bezoekers. "Want deze bijzondere stukken moeten gezien worden", vindt hij.

Enkele van de objecten werden eerder geportretteerd in de Canon van Zeeland