Student en docent gespaard bij bezuinigingen Scalda

Scalda
Scalda © Omroep Zeeland

Minder directeuren

De school gaat het onderwijs verdelen in vier in plaats van de huidige negen clusters: cluster Educatie, cluster Maritiem, ICT & Techniek, cluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid en cluster Zorg, Welzijn en Sport. Hierdoor zijn er minder directeuren nodig en op termijn ook minder teamleiders en kan er worden bezuinigd op ondersteunende diensten. Er vallen geen gedwongen ontslagen. Het gaat om personeel met een tijdelijk contract en personeel dat met pensioen gaat.
<p>De bezuinigingen zijn nodig omdat de school kampt met een dalend leerlingenaantal. De school moet 3,5 miljoen euro besparen. Dit jaar gebruikt de school nog om de veranderingen langzaam door te voeren. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de veranderingen definitief in. </p>

Praktijkonderwijs

Scalda heeft alle clusters een toekomstplan laten schrijven om het onderwijs efficiënter en flexibeler aan te bieden. Zo is het vooral de bedoeling om de opleidingen nog meer in de praktijk aan te bieden. Dat gebeurt al op kleine schaal in de ouderenzorg. Leerlingen krijgen dan les op locatie van een zorginstelling. De docent komt dan op locatie lesgeven.
Voorzitter Hendrik-Jan van Arenthals van het College van Bestuur van Scalda:
scalda
De onderwijsinstelling wil ook de huidige locaties onder de loep nemen. Scalda wil onder meer meedoen met een onderzoek naar de bereikbaarheid van de locaties met het openbaar vervoer.