Zeeland is welvarender dan de Randstad, blijkt uit onderzoek

Wandelaar steekt op de Veersedam bij Vrouwenpolder zijn duim op
Wandelaar steekt op de Veersedam bij Vrouwenpolder zijn duim op © Ria Brasser uit Oost-Souburg
Als al die zaken worden meegewogen, doet vooral de regio Noord-Drenthe het erg goed omdat mensen daar over het algemeen erg tevreden zijn over hun woonsituatie. Dat staat in de Brede Welvaartsindicator , die later vandaag officieel wordt gepresenteerd. Zeeland is op het gebied van die brede welvaart de tweede provincie van Nederland, na Drenthe.

Gelukkig

Die hoge score van Zeeland op het gebied van brede welvaart komt onder meer doordat wij Zeeuwen in enquêtes relatief vaak zeggen dat we gelukkig zijn. Verder genieten we een erg hoge baanzekerheid, zijn we vaak tevreden met onze woning en hebben we een vrij hoge levensverwachting. Ook is in onze provincie de luchtkwaliteit relatief goed. Alleen het opleidingsniveau van de Zeeuwen blijft iets achter ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.
De score van Zeeuws-Vlaanderen in de Brede Welvaartsindicator is iets lager dan in de rest van Zeeland, maar ook daar is de score boven het Nederlandse gemiddelde. De lagere score komt onder meer doordat het opleidingsniveau van de Zeeuws-Vlamingen iets lager is dan in de rest van Zeeland. Ook op het gebied van veiligheid scoort Zeeuws-Vlaanderen minder goed. Daar staat tegenover dat de woontevredenheid er juist groter is.

Grote steden scoren slecht

Op het gebied van deze brede welvaart is de Randstad blijkbaar niet bepaald the place to be, blijkt uit het rapport. Alle grote steden scoren opvallend slecht. In Amsterdam vallen vooral de problemen met huisvesting op, met de daardoor erg hoge huur- en koopprijzen voor weinig vierkante meters. Rotterdam scoort daarnaast erg slecht qua baanzekerheid. Zuid-Holland scoort van alle provincies het slechtst in de Brede Welvaartsindicator.
Volgens de onderzoekers komt de slechte score van de grote steden doordat bij dit onderzoek niet alleen naar de bewoners van het centrum, maar ook de situatie van de bewoners van buiten de ring. En dan blijkt dat de inwoners van andere gebieden in Nederland het beter hebben.

Voor het eerst uitgesplitst op regionaal niveau

Het is de tweede keer dat de onderzoekers van de Rabobank en de Universiteit Utrecht hun Brede Welvaartsindicator naar buiten brengen, maar dit keer zijn de uitkomsten van de index voor het eerst ook uitgesplitst op regionaal niveau. Volgens de opstellers van het rapport is de Brede Welvaartsindicator een betere graadmeter voor welvaart dan traditionele instrumenten als het bruto binnenlands product, omdat er niet alleen naar inkomen wordt gekeken, maar ook naar zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot.
De welvaart, zoals Rabobank en de Universiteit Utrecht die meten, blijft achter bij de landelijke economische groei. Dat is volgens de onderzoekers voornamelijk te wijten aan de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie is sterk opgelopen. Dat beïnvloedt het welzijn van mensen negatief, omdat het leidt tot meer onzekerheid.

Niveau van voor de crisis

Nederland is volgens de onderzoekers al terug op het niveau van voor de crisis als er puur gekeken wordt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, maar voor de welvaart in brede zin geldt dit nog niet. Die graadmeter liet pas afgelopen jaar weer een duidelijk stijgende lijn zien. Het ingezette welvaartsherstel is onder meer te danken aan het dalen van de werkloosheid. Verder is de gemiddelde tevredenheid toegenomen.