Veel vragen Statenleden over havenfusie Gent

Veel vragen Statenleden over havenfusie Gent
Veel vragen Statenleden over havenfusie Gent © OZ
Zeeland Seaports
Zeeland Seaports © Omroep Zeeland
Formeel moet er nog over worden gestemd, maar nu al tekent zich een grote meerderheid af voor het voorstel om Zeeland Seaports te laten fuseren met de haven van Gent. Alleen Willem Willemse van 50+ is mordicus tegen, omdat volgens hem de grote cultuurverschillen tussen Vlamingen en Nederlanders verkeerd uit kunnen pakken.

Veel vragen

De andere partijen zijn voor een fusie van Vlissingen en Terneuzen met Gent. Wel regende het vragen van Statenleden aan het adres van verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht. "Heeft Terneuzen bijvoorbeeld niet meer profijt van de fusie dan Vlissingen?" wilde de PvdA weten. "Wat zijn nou de expliciete voordelen van zo'n fusie?" vroeg de SGP zich hardop af. "Wat zijn de gevolgen als de samenwerking in de toekomst onverhoopt ophoudt...is er dan een exitstrategie?" aldus de SP.
Echt ingewikkeld werd het toen de vraag werd gesteld hoe tegenstrijdig de rol van de Provincie Zeeland wordt als die tegelijkertijd aandeelhouder is en zitting heeft in een toezichthoudend orgaan.
Schönknecht deed veel moeite om de Statenleden tevreden te stellen, maar het lukte haar niet om alle vragen te beantwoorden. Voor december moeten alle neuzen dezelfde kant op staan, want dan valt het besluit over de havenfusie tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten.
Donderdag werd duidelijk dat de gemeente Terneuzen voorstander is van de havenfusie. Eerder stemden de Vlaamse regering en Gent ook al in.

Lees ook: