Voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen moet fuseren

Reddingsplan voortgezet onderwijs
De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. Zo moeten de twee scholen in Terneuzen, De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege samen verder. Daarmee ontstaat in Terneuzen een christelijke scholengemeenschap met circa tweeduizend leerlingen. Als dat gerealiseerd is zijn er nog drie schoolbesturen en die fuseren vervolgens tot één bestuur.

Leerlingen naar Terneuzen

Het is de bedoeling dat ook leerlingen van het Reynaertcollege en het Zwin College gebruik gaan maken van de school in Terneuzen. Ze kunnen daar speciale vakken en programma's volgen die niet in Hulst en Oostburg worden aangeboden. De scholen gaan ook het vervoer van en naar Terneuzen regelen.
Taskforce presenteert rapport
Taskforce presenteert rapport © Omroep Zeeland

Lees ook:

Transitieplan
De Taskforce Voorgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen wordt straks opgeheven en er moet een overgangscommissie komen. Die moet de veranderingen in goede banen gaan leiden. Als eerste moet er een herstelplan komen voor het Zwin College in Oostburg, zodat de school niet al voor de beoogde fusie de deuren sluit. Het Zwin College staat sinds dit schooljaar onder financieel toezicht.
Ondertussen moet er gewerkt worden aan een transitieplan. Daarin komt te staan hoe de fusies precies in hun werk gaan en hoeveel alle veranderingen moeten gaan kosten. Structureel gaat het om, zo verwacht de Taskforce in het vandaag verschenen rapport, om bijna zes miljoen euro per jaar. Daarnaast is er eenmalig 10 miljoen euro nodig om überhaupt het reddingsplan te kunnen uitvoeren.
<p><strong>Eenmalige kosten: <br></strong><br>- Een sociaal plan voor oudere docenten: 4 miljoen euro<br>- De fusie(s) op zichzelf: 6 miljoen euro<p><strong>Jaarlijkse kosten: </strong><p>- Verbetering van het onderwijs: j3 miljoen euro extra <br>- Startgroepen structureel maken: 2,6 miljoen euro </p>
Het sociaal plan moet oudere docenten verleiden om eerder met pensioen te gaan.

Startgroepen

Ook adviseert de Taskforce om door te gaan met de zogenaamde startgroepen. Dat is een soort voorschool waarin ouders hun kinderen vanaf 2,5 jaar al naar school kunnen brengen. Nu brengen veel ouders in de grensstreek hun jonge kinderen in België vanwege de lage kosten voor opvang en de jonge leeftijd waarop kinderen daar welkom zijn.
Met de speciale startgroepen in Zeeuws-Vlaanderen hoopt de Taskforce de concurrentie met Vlaanderen aan te gaan. Leerlingen kunnen na de voorschool doorstromen naar de basisschool en uiteindelijk verder gaan op de middelbare school in Zeeuws-Vlaanderen.

Lees ook: