Toch geen toeristenbelasting seizoensarbeiders Reimerswaal

Toch geen toeristenbelasting seizoensarbeiders Reimerswaal
Toch geen toeristenbelasting seizoensarbeiders Reimerswaal © Omroep Zeeland
Veel seizoensarbeiders worden ingezet bij de fruitpluk
Veel seizoensarbeiders worden ingezet bij de fruitpluk © Omroep Zeeland
Toen de SGP in juni met het voorstel kwam waren ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal mordicus tegen. De PvdA, het CDA en de VVD hielden zich toen nog op de vlakte. Vanavond dient diezelfde SGP-fractie een motie in waarin de partij het dagelijks gemeentebestuur vraagt om af te zien van een onderzoek naar de heffing van toeristenbelasting.

Extra inkomsten

Het dagelijks gemeentebestuur was wél voor de heffing van toeristenbelasting voor seizoensarbeiders. Daarom werd destijds besloten om een onderzoek te doen naar of zo'n heffing mogelijk is. "Die arbeidsmigranten maken gebruik van onze faciliteiten net zoals de inwoners van de gemeente. En die laatsten betalen belasting, dus moeten de arbeidsmigranten dat ook", zei wethouder Hans de Kunder destijds. En volgens de SGP rekent de gemeente al op de extra inkomsten die hieruit voortvloeien.
"In de nu voorliggen programmabegroting worden de financiële effecten van de nieuwe heffing opgenomen alsof reeds is besloten tot de invoering van deze belasting", schrijft de SGP. Dat terwijl er volgens de SGP-fractie onvoldoende draagvlak voor is. Daarom schrijft de partij in de motie dat het begrotingsresultaat voor de jaren 2019, 2020 en 2021 met 100.000 euro naar beneden moet worden bijgesteld.

'Tal van bedenkingen'

Volgens de partij heeft het voorstel veel losgemaakt. "Zowel vanuit de samenleving, vanuit ondernemers en vanuit de politiek ontving de fractie tal van bedenkingen bij het voorstel", schrijft de SGP aan het gemeentebestuur.
De belangrijkste bezwaren komen van de fruittelers. In de gemeente worden de meeste seizoensarbeiders ingezet tijdens de fruitpluk. De fruittelers zouden per arbeider 65 cent per dag toeristenbelasting moeten gaan betalen. Een bedrijf dat drie maanden lang tien mensen extra in dienst heeft zou dan 600 tot 700 euro extra moeten betalen, berekende de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) destijds.

Onderzoek overbodig

Bovendien heeft de gemeente het geld volgens de SGP helemaal niet nodig. Daarom is de partij van gedachten veranderd. "Het beperkte draagvlak en het gebrek aan noodzaak maken dat de fractie zich op het standpunt stelt dat de nieuwe heffing van toeristenbelasting over het verblijf van arbeidsmigranten niet wenselijk is. Dit maakt ook het aangekondigde onderzoek overbodig", zo sluit de SGP de toelichting bij de nog in te dienen motie af.

Lees ook: