Aantal dieren in Oosterschelde en Westerschelde neemt toe

Aantal dieren in Oosterschelde en Westerschelde neemt toe
Aantal dieren in Oosterschelde en Westerschelde neemt toe © OZ
Westerschelde bij Ritthem
Westerschelde bij Ritthem © Omroep Zeeland
In de Westerschelde neemt vooral het aantal bodemdieren toe. Dat zijn dieren die in of of de zeebodem leven, zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels. Daarvan leven er nu 50 procent meer dan 25 jaar geleden.
Aantal bodemdieren in Westerschelde is flink toegenomen
Aantal bodemdieren in Westerschelde is flink toegenomen © CBS
In de Oosterschelde komt de toename vooral door het aantal vogels dat flink is gestegen. Vooral vogels die vis eten, zoals de dodaars, fuut, geoorde fuut en middelste zaagbek zijn flink in aantal toegenomen. Volgens het CBS is het voor hen makkelijker om voedsel te vinden omdat het water helderder is geworden en er minder stroming is.
Aantal watervogels in Oosterschelde is flink toegenomen
Aantal watervogels in Oosterschelde is flink toegenomen © CBS
In de Noordzee gaat het juist slechter met de bodemdieren. De ongeveer 140 soorten dieren die in de Noordzee voorkomen zijn gemiddeld met meer dan 30 procent afgenomen. Daar staat tegenover dat het aantal bruinvissen wel is toegenomen.

Sleepnetten

Volgens het CBS komt de daling in het aantal dieren in de Noordzee vooral door de boomkorvisserij. Dat is een vismethode waarbij sleepnetten met kettingen over de bodem worden getrokken.
Het gebruik van sleepnetten is teruggedrongen en veel vissers zijn op andere vismethoden overgestapt, maar de negatieve gevolgen van het gebruik van die vismethode in het verleden zijn nog duidelijk voelbaar, volgens het CBS. Een andere belangrijke oorzaak van de afname is klimaatverandering. Daardoor trekken opgroeiende vissen al op jongere leeftijd weg uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Mechanische kokkelvisserij

Ook de toename van het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee komt vooral doordat de dieren wegtrekken uit andere gebieden vanwege de veranderende ecosystemen. Naast de Oosterschelde en Westerschelde is ook in de Waddenzee het aantal dieren toegenomen. Dat komt doordat daar de mechanische kokkelvisserij is gestaakt.
Het CBS voerde dit onderzoek naar de aantallen zeedieren uit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. Die natuurorganisatie gebruikte de cijfers voor de Nederlandse Living Planet Report, dat nu voor de tweede keer is uitgebracht. Voor dat rapport heeft het CBS de zogenoemde Living Planet Indexen berekend.

Uitleg van het CBS over onderzoek zeedieren