Na fusie verdwijnt openbaar voortgezet onderwijs in Terneuzen

Na fusie verdwijnt openbaar voortgezet onderwijs in Terneuzen
Na fusie verdwijnt openbaar voortgezet onderwijs in Terneuzen © Omroep Zeeland
Openbaar onderwijs verdwijnt uit Terneuzen

Blij met het plan

De directeuren van het Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede zijn tevreden over het plan. "We zijn blij dat de christelijke inslag ook in de nieuwe school geborgd zal blijven," aldus Steven van Nispen, directeur van het Zeldenrust-Steelantcollege. "Natuurlijk moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt, maar we hebben goede wil getoond en gehandeld in het belang van Zeeuws-Vlaanderen."
Ook zijn collega Piet de Witte, directeur van De Rede zegt blij te zijn. "Het zag er een tijdje heel slecht uit voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit besluit is goed voor de toekomst." De Witte maakt zich vooralsnog geen zorgen over de fusie en geeft aan er vertrouwen in te hebben dat het openbare karakter van zijn school ook na de fusie zal blijven.
<p><strong>Artikel 23, lid 4 van de Nederlandse grondwet</strong></p><p> In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. </p><p>bron: De Nederlandse Grondwet</p>

Grondwet

Hans Teegelbeckers van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) heeft geen vertrouwen in de toezeggingen van de schooldirecties dat het openbaar onderwijs zal worden gewaarborgd na de fusie. Hij zegt dat het fusieplan tegen de grondwet indruist en doet een oproep aan de wethouder van Terneuzen: "Hij heeft een zorgplicht richting het openbaar onderwijs. Volgens mij is het beter om de fusie anders in te richten. Je neemt dan het openbaar onderwijs als basis. Het christelijk en katholiek onderwijs zijn dan een aanvulling. Of je zou ook in plaats van een fusie kunnen kiezen voor een samenwerkingsschool, waarin elke school zijn eigen karakter behoudt."

Lees ook: