Inwoners Veere voelen zich niet serieus genomen

Inwoners Veere voelen zich niet serieus genomen
Inwoners Veere voelen zich niet serieus genomen © oz
Inwoners Veere voelen zich niet serieus genomen
Met de stelling 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag' is 28 procent van de Veerenaren het in meer of minder mate oneens. Ook vindt één op de drie ondervraagden dat ze niet snel genoeg worden geholpen door de gemeente. De Veerse wethouder Chris Maas (Volksgezondheid) is verbaasd over de negatieve geluiden. Voorgaande jaren kwam zijn gemeente altijd goed uit de bus als het om zorg ging. Maar het onderzoek van de VNG laat nu een ander beeld zien.

Verdiepend onderzoek

Wethouder Maas heeft wel wat kanttekeningen bij het onderzoek van de VNG. Zo zegt hij dat niet zoveel mensen in Veere de vragenlijst helemaal volledig hebben ingevuld. Maar Maas neemt het onderzoek wel uiterst serieus. Hij wil er zelfs mee verder: "We hebben met ZB Planbureau afgesproken dat we in volgende onderzoeken de verdieping ingaan, zodat we niet alleen de cijfers hebben, maar ook het verhaal achter de cijfers."
De WMO-raad adviseert diepgaander onderzoek

Porthos

Frans Zwemer, voorzitter van de WMO-raad Veere, schrok wel van de cijfers. Zijn raad adviseert de gemeente op het gebied van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hij is dan ook blij dat de gemeente een verdiepend onderzoek wil. Sommige zaken kan Zwemer namelijk niet begrijpen: in Veere zijn cliënten over bejegening veel minder tevreden dan in Middelburg en Vlissingen, terwijl mensen uit alle drie de Walcherse gemeenten aankloppen bij hetzelfde zorgloket Porthos. "Dat er verschil zit in tevredenheid over bereikbaarheid tussen Veere, Middelburg en Vlissingen kan ik me voorstellen, maar niet dat er een verschil zit in bejegening."

Lees ook: