Woede en zorgen over gezondheid in Perkpolder

Woede en zorgen over gezondheid in Perkpolder
Woede en zorgen over gezondheid in Perkpolder © OZ
Animatie golfbaan Perkpolder
Animatie golfbaan Perkpolder © Omroep Zeeland
De bestuursleden zijn bezorgd. Vooral over de jaren waarin de miljoenen kubieke meters grond worden aangevoerd en in de polder worden gestort. Ze vrezen dat de stofoverlast verschrikkelijk zal zijn. En boeren rond de polder vragen zich af wat er allemaal in het stof zit. Als de wind verkeerd staat, komt het op hun gewassen terecht.

Vervuilde grond

Om de polder op te hogen wil Hulst grond van industriële klasse gebruiken. Volgens de stichting is die grond vervuild. En ook al wordt die grond afgedekt met een laag klei, toch ziet Schone Polders gevaren.
Woede en zorgen over gezondheid in Perkpolder
De stichting heeft inmiddels 70 sympathisanten. Het bestuur is strijdbaar en wil tot aan de allerhoogste rechter strijden om de plannen van tafel te krijgen. Voorzitter Charles Heiszler: "Dat gaat tot de Raad van State. En dit gaat zelfs tot Europa toe, want het gaat ook om Europese vergunningen."

Bij soortgelijke golfbaan geen klachten

De regels in Nederland voor het gebruik van vervuilde grond zijn streng en niemand mag zomaar een polder volstorten met vuile grond. Langs de A58 in Middelburg bijvoorbeeld is ook een golfbaan aangelegd op dezelfde soort grond. Direct daarnaast is een woonwijk gebouwd. En er zijn zover bekend nooit gezondheidsklachten gemeld. Maar de zorgen van stichting Schone Polders lijken niet uit de lucht gegrepen. Er is heel wat gebeurd voordat de stichting is opgericht.

Zeedijk Perkpolder

Anderhalf jaar geleden is de zeedijk bij Perkpolder verlegd nadat een stuk was ontpolderd. Voor de nieuwe zeedijk is ook grond van industriële klasse gebruikt - de grond waarover de stichting Schone Polders zegt dat die vervuild is. Afgelopen zomer kregen omwonenden van de dijk daarover een brief van Rijkswaterstaat.
Brief van Rijkswaterstaat aan omwonenden nieuwe zeedijk Perkpolder
Brief van Rijkswaterstaat aan omwonenden nieuwe zeedijk Perkpolder © Omroep Zeeland
In de brief van Rijkswaterstaat staat dat uit onderzoek is gebleken dat de grond een hoge pH-waarde heeft en dat er veel calcium in zit. Rijkswaterstaat schrijft dat Deltares en het RIVM vervolgonderzoek gaan doen om te kijken wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, onder meer voor het grondwater. En er staat letterlijk: "Voor alle zekerheid wordt eveneens nagegaan of tijdens de verwerking van de grond omwonenden of werkers gezondheidsrisico's hebben opgelopen."
Deze verhalen vergroten de zorgen bij de omwonenden van Perkpolder. Temeer omdat meneer Provoost, die vlakbij de nieuwe zeedijk woont, de afgelopen tijd meer gezondheidsklachten heeft. Zelf vindt hij het te spannend om zijn verhaal voor een microfoon te doen. Daarom vertelt Ingrid Heiszler, bestuurslid van stichting Schone Polders, in onderstaande video zijn verhaal.
De gezondheidsproblemen van meneer Provoost zijn erger geworden
Maar daar blijft het niet bij. Er zijn al eerder problemen geweest met het gebruik van grond van industriële klasse. Bij het gebruik van die klasse grond in een dijk in Spakenburg in de gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Naast die dijk graasden drachtige koeien en die zijn toen bevallen van dode kalveren. Na onderzoek bleek dat de vervuilde grond de oorzaak was van de sterfte.
Artikel in Algemeen Dagblad over kalversterfte
Artikel in Algemeen Dagblad over kalversterfte © Omroep Zeeland
De gemeente Hulst reageert teleurgesteld op het feit dat de stichting Schone Polders de zorgen en klachten via de media naar buiten brengt. Wethouder Frank van Driessche zegt dat er op dit moment met alle omwonenden individuele gesprekken worden gevoerd. Daarbij worden alle vragen en klachten opgeschreven. Op 6 december is er een bijeenkomst voor alle omwonenden waarbij de gemeente probeert vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Van Driessche vindt het jammer dat de bestuursleden van Schone Polders op dit moment niet met hem in gesprek willen.
Wij maken ons niet schuldig aan een milieudelict. Dat mag niet en dat is ook het laatste dat ik wil.
Frank van Driessche, wethouder gemeente Hulst
Ook benadrukt Van Driessche dat de industriële grond die de gemeente wil gebruiken om de polder op te hogen streng gecontroleerd wordt. In een reactie zegt hij: "Bovenop alle wettelijke controles, gaan we de grond drie keer per week extra controleren. Daarmee doen we dus meer dan wat we zouden moeten doen. En laat duidelijk zijn: Wij gaan als overheid ons niet schuldig maken aan een milieudelict. Dat mag niet en dat is ook het laatste dat ik wil."

Lees ook: