Zeeland over plan Samsom voor Thermphos: 'Het doet pijn, maar het moet'

Zeeland over plan Samsom voor Thermphos: 'Het doet pijn, maar het moet'
Zeeland over plan Samsom voor Thermphos: 'Het doet pijn, maar het moet' © Omroep Zeeland
Diederik Samsom op Thermphos-terrein
Diederik Samsom op Thermphos-terrein © Omroep Zeeland
Het plan van de commissie-Samsom komt erop neer dat de drie betrokken partijen - het Rijk, de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports - samen de nog resterende saneringskosten van 83 miljoen euro zullen betalen, wat neerkomt op 27,7 miljoen per partij.

Gewoon doen

Hannie Kool van het CDA noemde het rapport-Samsom 'heftig', maar ze vindt het goed dat er nu een definitieve oplossing ligt. Ze was blij dat het plan niet betekent dat de motorrijtuigenbelasting voor de Zeeuwen omhoog gaat. Al met al is het CDA voor het advies van Diederik Samsom. "We moeten het gewoon doen", aldus Kool.
Statenlid Ton Vervaart van D66 sloot zich hierbij aan. "Het doet pijn," zei hij. 83 miljoen euro delen door drie (Rijk, provincie en Zeeland Seaports) lijkt eerlijk, maar Vervaart vond dat er wel gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de tientallen miljoenen die Zeeland al heeft betaald om het vervuilde terrein veilig te houden.

Kosten per hoofd bevolking

Vincent Bosch van de PVV was kritisch over het plan. Hij vindt dat Zeeland op slot gaat nu de provincie 27,7 miljoen euro moet meebetalen aan de sanering van de vervuilde fosforfabriek. Hij had ook uitgerekend wat dit per hoofd van de Zeeuwse bevolking kost: 72,50 euro.
De VVD staat achter het plan-Samsom. Fractievoorzitter Kees Bierens is van mening dat de failliete boedel niet gelijkelijk moet worden verdeeld, maar dat Zeeland daar meer van moet profiteren. Zeeland heeft namelijk al meer kosten gemaakt dan de andere partijen. Bierens sprak zijn waardering uit voor grote inzet en betrokkenheid van gedeputeerde Jo-Annes de Bat in dit dossier.
"Saneren doe je samen" heet het advies van PvdA'er Samsom. Partijgenoot Anita Pijpelink noemde dat een beladen titel. Ze pleit ervoor om het advies integraal over te nemen.
Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos
Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos © Omroep Zeeland

Geld uit Den Haag en Brussel?

Willem Willemse van de eenmansfractie van 50Plus wees erop dat de gemeenschap nu op moet draaien voor de sanering van een multinational. Hij vroeg zich af of er nog extra geld is te verwachten van het Rijk of Europa.
GroenLinks-statenlid Gerwi Temmink is voor het plan. "Als we het niet doen, zou het nog duurder worden", aldus Temmink. Hij vindt wel dat de EU haar verantwoordelijkheid moet nemen. "Het Thermphos-terrein moet zo spoedig mogelijk schoon worden gemaakt", zei Temmink.
Ger van Unen van de SP onderschrijft de inhoud van het rapport en vindt dat "we moeten stoppen elkaar juridisch de tent uit te vechten." Met de verdeling van het geld is de SP het niet eens. Die noemde Van Unen 'oneerlijk'. 27,7 miljoen euro is te zwaar voor Zeeland, vindt zij. Ook wilde de SP weten hoe groot de kans is dat het bedrag van 83 miljoen euro wordt overschreden.
François Babijn van de PvZ zei: "We kunnen niet anders dan voor stemmen." Mogelijke tegenvallers worden volgens hem te laag ingeschat.
Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem
Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem © Omroep Zeeland
Auto-onderdelen
Harold van de Velde van de SGP had denkbeeldige auto-onderdelen meegenomen naar de vergadering: een gaspedaal en een handrem. "Als je die tegelijkertijd gebruikt, komen er ongelukken," aldus Van de Velde. Er moet vaart worden gemaakt, maar voor Zeeland betekent het dat voor nieuwe ideeën geen financiële ruimte is. Hij wil daarom dat Zeeland beter gaat lobbyen in Den Haag.
De SGP diende een motie in om beter te lobbyen in Den Haag en Brussel. Tijdens de vergadering bleek dat die motie op brede steun kan rekenen als volgende week vrijdag wordt gestemd over het plan-Samsom.
Jan Henk Verburg van de CU stemde in met het plan-Samsom. "Maar de pijn is groot," aldus Verburg. "We moeten nieuwe ruimte vinden om te blijven investeren in een vitaal Zeeland."

Salomon en Samsom

Mark Faasse van Zeeland Lokaal, verwees naar de Bijbel en noemde het rapport van Samsom een Salomonsoordeel: "Hak het in drieën en dan is iedereen even tevreden of ontevreden. Het lijkt eerlijk, maar het is niet rechtvaardig." Wellicht spreekt Zeeland wat hem betreft voortaan over een 'Samsomsoordeel'.
In zijn antwoord zei gedeputeerde De Bat dat niet alleen hij maar het hele college druk met Thermphos bezig is. Over de lobby richting Brussel zei de gedeputeerde: "Samen met het Rijk gaan we in Europa aan de slag." De gedeputeerde wil niet meer onderhandelen over de verdeling van de lasten. Dus Zeeland zal 27,7 miljoen euro moeten ophoesten. De ingediende motie van de SGP ziet De Bat als teken van steun.