Is er genoeg zout voor straks, als het glad wordt?

Is er genoeg zout voor straks, als het glad wordt?
Is er genoeg zout voor straks, als het glad wordt? © Omroep Zeeland
Gemeenten bereiden zich voor op strooien

Niet om te eten

Het strooizout van de gemeente, 600 ton. ligt opgeslagen in een gemeentelijk depot op de Koegorspolder. Per strooiroute gebruikt de gemeente 15 ton zout. Dat zout is niet geschikt voor menselijke consumptie, zegt Pedro Dallinga van het team Stadsservice Terneuzen, maar speciaal voor het strooien. ,,Het is natriumchloride, steenzout, het is roze en een beetje dik, goed om te strooien, maar niet om te eten."
Het zout wordt een beetje natgemaakt met zout water. Dat is om er voor te zorgen dat het én niet wegwaait én dat het bevriest op de weg. ,,De auto's die er dan overheen rijden drukken het nog vaster op de weg, waardoor het dooi-effect beter wordt," zegt Dallinga. Per route rijden de strooiwagens zo'n 180 kilometer.

Afspraken over strooien

De gemeente en de provincie en het waterschap, allemaal verantwoordelijk voor stukjes van het wegennet, hebben goede afspraken over het strooien. ,,Bij ons houdt het strooien niet op als we een provincieweg over moeten naar een andere kern. We strooien door en na de winter betalen we elkaar de rekening," zegt Dallinga.