Jongerenstop Emergis; alleen nog crisisopnames

Jongerenstop Emergis; alleen nog crisisopnames
Jongerenstop Emergis; alleen nog crisisopnames © OZ
GGZ Emergis
GGZ Emergis © Omroep Zeeland
Emergis ziet zich genoodzaakt tot het instellen van een patiëntenstop, omdat de instelling te maken heeft met een grote toename van kinderen en jongeren met een zogenoemde 'hoge zorgintensiteit'. Dat zijn kinderen en jongeren met meerdere problemen, zowel op verstandelijk gebied, als psychische problemen en problemen in de thuissituatie. Deze kinderen gingen tot voor kort naar gespecialiseerde centra buiten Zeeland. Maar die doorstroom naar gespecialiseerde centra verloopt moeizamer. Deze kinderen worden nu langer bij Emergis opgevangen.

Zwaardere zorg met minder mensen

Er worden dus meer kinderen opgevangen, die veel zorg nodig hebben. Er blijft minder tijd over voor de andere behandelingen. Tegelijk heeft Emergis een toenemend personeelstekort. Het is moeilijk om aan nieuwe jeugdpsychiaters te komen. De personeelsschaarste is het zwaarst in de zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Het personeelstekort zal naar verwachting nog verder toenemen.
De patiëntenstop geldt niet voor kinderen van 0-6 jaar, kinderen met een verstandelijke handicap en tegelijk een psychiatrische aandoening en kinderen met eetstoornissen. Ook op de acute psychiatrie voor crisissituaties kunnen kinderen en jeugdigen wel terecht.
© Omroep Zeeland

Langere wachttijden

Vanaf 8 januari neemt Emergis weer nieuwe aanmeldingen aan. De datum op de verwijsbrief bepaalt de volgorde van de intake. Emergis attendeert ouders in een brief 'op de mogelijkheden van het zorgteam van hun gemeente'. Tot de tijd dat kinderen en jongeren bij Emergis terecht kunnen, moeten zij dus worden opgevangen door de behandelaars die er zijn in hun gemeente.
Directeur Rick Mentjox over de aanmeldingsstop:
Aanmeldingsstop Emergis