Zeeuwse politiek wil vooral andermans geld uitgeven

Zeeuwse politiek wil vooral andermans geld uitgeven
Zeeuwse politiek wil vooral andermans geld uitgeven © Omroep Zeeland
CU'er Verburg met gereedschap om geld bijeen te harken
CU'er Verburg met gereedschap om geld bijeen te harken © Omroep Zeeland

Met welke plannen kwam de Zeeuwse politiek op de proppen?

Een greep uit de voorstellen:
- Een passagierstrein tussen Terneuzen en Gent (PvdA, maar dat plan kreeg veel kritiek)
- Investeren in lange-afstandsfietspaden (D66)
- Knelpunten op de A58 en de N59 aanpakken (CDA)
- Een deltaplan voor het behoud van zoet water in Zeeland (CDA)
- Het uitbouwen van de infrastructuur voor snel internet (Partij voor Zeeland)

Hoe wil de Zeeuwse politiek die plannen gaan betalen?

Als je zelf geen geld hebt, moeten de euro's ergens anders vandaan komen. Fractievoorzitter Jan Henk Verburg van de ChristenUnie had een hark meegenomen om uit te beelden hoe Zeeland het geld bij elkaar moet harken: "Onze financiële ruimte is minimaal. Maar het kabinet heeft 900 miljoen euro uitgetrokken voor regio's als Zeeland. We moeten er alles aan doen om deze gouden kans te verzilveren."

Passagierstrein Terneuzen

De PvdA denkt dat de kans op een passagierstrein tussen Terneuzen en Gent groter is dan ooit. Die trein zou goed zijn voor studenten en forensen. De sociaal-democraten denken dat er 80 miljoen euro nodig is voor het project. Ze willen daarvoor een beroep doen op de 900 miljoen euro die het kabinet voor regio's als Zeeland heeft uitgetrokken.

Fietspaden

D66 wil aanspraak maken op de 100 miljoen euro die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft uitgetrokken om te investeren in lange-afstands-fietspaden. Fractievoorzitter Ton Veraart: "Laten we Zeeland zoveel mogelijk het regeerakkoord in fietsen."
Laten we Zeeland zoveel mogelijk het regeerakkoord in fietsen.
Ton Veraart, fractievoorzitter D66

A58

Ook het CDA weet wel raad met de honderden miljoenen die het kabinet apart heeft gezet voor regio's als Zeeland. Fractievoorzitter Hannie Kool wil dat Zeeland snel plannen maakt om knelpunten op de A58, zoals bij het grensgebied tussen Zeeland en Brabant, op te lossen.
Ook moet er wat haar betreft snel een plan komen om de N59 veiliger te maken. Allebei de wegen staan genoemd in het regeerakkoord en daarom wil het CDA het ijzer smeden als het heet is. En dus een beroep doen op geld van de Rijksoverheid.

Deltaplan zoet water

Ook wil het CDA een beroep doen op de 900 miljoen euro die het kabinet apart heeft gezet voor regio's als Zeeland voor een deltaplan zoet water. Volgens Hannie Kool heeft Zeeland de hoogste landbouwproductie van Nederland. Met het deltaplan wil ze gevaren voor de landbouw zoals verzilting van de grond tegengaan.

Snel internet

De Partij voor Zeeland heeft ook zijn oog laten vallen op diezelfde 900 miljoen euro van het kabinet. Statenlid Francois Babijn hoopt dat het geld, dat onder meer is bedoeld om gevolgen van de krimp te bestrijden, ingezet kan worden om snel internet aan te leggen in krimpgebieden zoals Zeeuws-Vlaanderen.