Meer debat over Concert at Sea dan over Thermphos

Meer debat over Concert at Sea dan over Thermphos
Meer debat over Concert at Sea dan over Thermphos © OZ
© OZ
De provinciale subsidie voor Concert at Sea is al langer omstreden. De financiële steun aan een winstgevend evenement is de PVV en de ChristenUnie een doorn in het oog. Zij vinden dat Concert at Sea prima in staat is om de eigen broek op te houden.

'Overbodige subsidie'

Daarom kwamen ze met voorstellen om een einde te maken aan de in hun ogen overbodige steun van 50.000 euro voor het muziekfestival op de Brouwersdam. De PVV en de ChristenUnie kregen steun van Francois Babijn van de Partij voor Zeeland: "Laten we ophouden met water naar the sea te dragen." Ook de SP, GroenLinks en 50PLUS spraken zich uit tegen steun aan Concert at Sea.
Laten we ophouden met water naar the sea te dragen.
Francois Babijn, Statenlid van de Partij voor Zeeland
In zijn antwoord op de kritiek stelde gedeputeerde Jo-Annes de Bat dat je de financiële steun aan Concert at Sea geen subsidie kunt noemen. "Het is eerder marketing of sponsoring. Je zou het ook zo kunnen zien dat we als provincie partner zijn van het evenement. We kopen ons in omdat Concert at Sea ons helpt onze doelen te verwezenlijken."
Eén van de speerpunten van het provinciebestuur is de promotie van Zeeland. En de provincie gebruikt het succes van Concert at Sea volgens De Bat om Zeeland te promoten. "Het is echt niet meer zo dat we geld geven en dat een evenement in ruil daarvoor een vlag ophangt. Wij sluiten aan bij een evenement als we vinden dat het kan bijdragen aan onze doelstellingen."

Wanklank

Jan Henk Verburg van de ChristenUnie nam met die uitleg geen genoegen. Hij omschreef de financiële steun aan Concert at Sea als 'een wanklank en een exces'. Toch trok hij aan het einde van de vergadering zijn motie in nadat De Bat had toegezegd in een latere vergadering op de kwestie terug te komen. Zijn motie zou ook niet genoeg steun hebben gekregen om de steun aan Concert at Sea stop te zetten.
Het is niet meer zo dat we geld geven en dat een evenement in ruil daarvoor een vlag ophangt. Als we een evenement steunen, moet dat bijdragen aan onze eigen doelstellingen.
Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Financiën
Provinciale Staten maakten veel minder woorden vuil aan Thermphos. Al maanden hebben ze het over de 27,7 miljoen euro die de provincie moet meebetalen aan de sanering van de zwaarvervuilde fosforfabriek. Dat bedrag komt uit de koker van de commissie Samsom die stelde dat de 83 miljoen euro die daarvoor nog nodig is, verdeeld moet worden over drie partijen: de Provincie Zeeland, Zeeland Seaport en de Rijksoverheid.
© Omroep Zeeland

Tandenknarsend

Maar kun je over de subsidie voor Concert at Sea nog van mening verschillen, de sanering van Thermphos is onvermijdelijk. Dus gingen Provinciale Staten tandenknarsend akkoord om 27,7 miljoen euro mee te betalen om het fabrieksterrein in Vlissingen-Oost schoon te maken.
De provincie gaat de 27,7 miljoen uitsmeren over 15 jaar. Dat betekent dat er door het Termphos-drama tot en met 2032 steeds twee miljoen euro minder beschikbaar is om in de Zeeuwse economie te investeren. Hannie Kool van het CDA verwoordde haar gevoel daarbij als volgt: "We gaan magere jaren tegemoet. Maar de pijn wordt enigszins verzacht doordat we het over 15 jaar uitsmeren."
Met de uitgave van 27,7 miljoen euro komt de provincie op de grond te liggen. En het is wachten op de genadeslag.
Ruud Haaze, Statenlid PVV
De PVV sputterde wat meer tegen, maar kon ook niet anders dan instemmen". Statenlid Ruud Haaze: "We steunen dit met de grootst mogelijke tegenzin. Met deze uitgave komt de provincie op de grond te liggen. En het is wachten op de genadeklap. Maar we kunnen niet anders."
Het voorstel kreeg steun van bijna alle partijen in Provinciale Staten. Alleen de SP stemde tegen. Fractievoorzitter Ger van Unen gaf tijdens de vergadering aan dat ze de verdeling die de commissie Samsom voorstelt niet eerlijk vindt. De SP vindt dat de Rijksoverheid te weinig betaalt en dat Zeeland te veel moet betalen.